Wizyta szefa Trybunału Obrachunkowego Turcji w Polsce

Dr Recai Akyel, szef Trybunału Obrachunkowego Turcji, przebywał w Polsce z kilkudniową wizytą. Turcy przygotowują się do przejęcia przewodnictwa w EUROSAI - Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Staną na jej czele w 2017 roku. Akyel podkreśla, że chce namawiać wszystkie zrzeszone instytucje do jeszcze ściślejszej współpracy i dzielenia się doświadczeniem wyniesionym z kontroli państwowej.

Taki też charakter miała wizyta szefa NOK Turcji w Polsce. Dr Akyel był zainteresowany m.in. strukturą organizacyjną NIK, rezultatami sprawozdań Izby, jej relacjami z parlamentem oraz wyzwaniami związanymi z przystąpieniem Polski do UE. Odwiedził też Kraków i zapoznał się z systemem działania delegatur. Interesowały go również doświadczenia NIK wyniesione z przewodniczenia EUROSAI.

NIK stała na czele tej organizacji w latach 2008-2011, mocno angażując się we współpracę międzynarodową. Także dziś Izba prowadzi kilka międzynarodowych projektów. Prezes Krzysztof Kwiatkowski podniósł w rozmowie z dr. Akyelem m.in. kwestię dążeń najwyższych organów kontroli Gruzji, Mołdawii i Ukrainy do udziału w pracach Komitetu Kontaktowego szefów NOK Unii Europejskiej. NIK wspiera proeuropejskie aspiracje tych instytucji.

Już w czerwcu 2015 r. Krzysztof Kwiatkowski zwrócił się do zgromadzenia szefów najwyższych organów kontroli państw Unii Europejskiej oraz ETO o poparcie dla starań Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Po rozmowie z szefem NIK prezes Trybunału Obrachunkowego Turcji zgodził się poprzeć pomysł włączenia najwyższych organów kontroli tych państw do Sieci współpracy NOK państw kandydujących i potencjalnie kandydujących do UE.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
28 października 2015 13:37
Data publikacji:
29 października 2015 08:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
30 października 2015 08:45
Ostatnio zmieniał/a:
Daniel Michalecki
Ilustracja: Flaga Turcji w dole zdjęcie z wizyty z szefa Trybunału Obrachunkowego Turcji Recaia Akyela w NIK © Fotolia/NIK

Przeczytaj treść ponownie