Wojciech Misiąg o kontroli budżetu państwa

Każdy obywatel Polski oddaje do budżetu państwa średnio 40 proc. swoich zarobków. - Rząd ma obracać tymi pieniędzmi dla wspólnego dobra, a my mamy prawo pytać, w jakim stopniu mu się to udaje - przypomina wiceprezes Misiąg. W odpowiedzi na to fundamentalne pytanie pomaga kontrola budżetowa, przeprowadzana każdego roku przez NIK.

Część pierwsza rozmowy z Wojciechem Misiągiem o kontroli budżetowej

Kontrola budżetu państwa

Kontrola wykonania budżetu państwa jest najważniejszą kontrolą przeprowadzaną corocznie przez Izbę. W jej efekcie powstają dwa dokumenty. Pierwszy jest szczegółową analizą realizacji założeń polityki pieniężnej państwa. W drugim znajduje się opinia NIK w sprawie udzielenia absolutorium dla Rady Ministrów za wykonanie budżetu. Prezes NIK przedstawia oba dokumenty latem na plenarnym posiedzeniu Sejmu RP.

Zobacz część drugą rozmowy z Wiceprezesem NIK Wojciechem Misiągiem

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
02 stycznia 2012 09:49
Data publikacji:
02 stycznia 2012 09:49
Wprowadził/a:
Daniel Michalecki
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 10:41
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Wojciech Misiąg o kontroli budżetu państwa

Przeczytaj treść ponownie