Wsparcie dla Ukrainy

Prezes NIK zaoferował ukraińskim partnerom możliwość odbycia szkoleń w Ośrodku Szkoleniowym NIK w Goławicach w zakresie wypracowywania procedur, pozwalających na dostosowanie administracji kraju kandydującego do struktur i metod działania stosowanych w Unii Europejskiej. Propozycje te zostały przekazane w rozmowie z Romanem Magutą, szefem Izby Obrachunkowej Ukrainy. O wsparciu strony ukraińskiej został poinformowany też przez prezesa NIK ambasador Ukrainy w Polsce Markijan Malskyj.

- Dzisiaj nadszedł czas na realną solidarność z Ukrainą - powiedział Krzysztof Kwiatkowski. - Chcemy konkretnie pomagać naszym ukraińskim partnerom w ich integracji z UE - dodał.

Prezes NIK wyraził też gotowość do pomocy w organizowaniu prac grupy zadaniowej, której przewodniczy Izba Obrachunkowa - ukraiński najwyższy organ kontroli. Ukraińcy od 2008 roku kierują jedną z grup zadaniowych w ramach Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli - EUROSAI. Grupa ta ma kontynuować swoje prace w maju bieżącego roku we Lwowie. Przedmiotem jej działania jest wypracowanie standardów kontroli w dziedzinie usuwania skutków klęsk żywiołowych i katastrof. Prezes Krzysztof Kwiatkowski zaproponował pomoc polskich kontrolerów, którzy od wielu lat są wybitnymi ekspertami w tym zakresie, zwłaszcza w dziedzinie reagowania na skutki powodzi, wypadków górniczych, kolejowych i budowlanych.

W przyszłym tygodniu z szefem Izby Obrachunkowej na Ukrainie spotka się w Kijowie wiceprezes NIK Wojciech Kutyła, który omówi szczegóły współpracy dotyczącej szkoleń w zakresie dostosowywania się do procedur obowiązujących w UE.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
04 marca 2014 09:14
Data publikacji:
04 marca 2014 09:14
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
04 marca 2014 11:03
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie