Wyniki kontroli NIK na marcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Ponad sto posiedzeń komisji sejmowych odbyło się w marcu z udziałem przedstawicieli NIK. Zaprezentowali oni kompleksowo osiem raportów z kontroli. Najważniejsze dotyczyły przygotowań Polski do przewodnictwa w UE, gospodarowania przez gminy lokalami socjalnymi oraz funkcjonowania systemów informatycznych w Ministerstwie Skarbu Państwa. Posłowie zapoznali się także z informacją dotyczącą skarg i wniosków skierowanych do NIK w 2010 roku. 

Polska Prezydencja w UE

Polska przez sześć miesięcy przewodniczyć będzie pracom Rady UE. Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony przewodnictwo realizowane będzie w systemie Prezydencji grupowej, która potrwa łącznie 18 miesięcy. Obok Polski w skład tzw. Trio wejdą Dania oraz Republika Cypryjska. Taki system wymaga dobrej organizacji i koordynacji. Jakie wnioski płyną z kontroli NIK? Polska administracja rządowa sprawnie przygotowuje się do swojego zadania. Prawidłowo zaplanowała kolejne etapy prac i konsekwentnie je realizuje.

Zobacz szczegóły raportu o przygotowaniach do prezydencji Polski w UE >>

Lokale socjalne

Lokali dla najuboższych mieszkańców jest wciąż za mało. Ponad 80 proc. osób oczekujących na takie mieszkania nie otrzyma ich w najbliższej przyszłości. Wsparcie z budżetu państwa jest zbyt niskie, dlatego liczba budowanych przez gminy mieszkań jest niewystarczająca. Mimo to po kontroli NIK gminy rozpoczęły działania naprawcze. Co robią? Próbują zwiększyć liczbę lokali socjalnych, aktualizują wieloletnie programy gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz realizują zalecenia związane z poprawą stanu technicznego i przeciwpożarowego w już funkcjonujących obiektach.

Zobacz szczegóły raportu o lokalach socjalnych >>

Systemy informatyczne w Ministerstwie Skarbu Państwa

Posłowie zasiadający w Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii zapoznali się z wynikami kontroli systemów informatycznych w MSP. - Podstawowym celem kontroli przeprowadzonej w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz w trzech jego delegaturach było dokonanie oceny zakupu, wdrożenia i funkcjonowania systemów informatycznych Ministerstwa - wyjaśniał posłom Stanisław Jarosz, Wiceprezes NIK.

Podstawowym narzędziem, za pomocą którego resort miał realizować swoje ustawowe zadania, był Zintegrowany System Informatyczny (ZSI). To przy jego pomocy urzędnicy mieli ewidencjonować mienie Skarbu Państwa (SP). Jednak Ministerstwo nie wykorzystuje w pełni możliwości ZSI. System wciąż nie jest wiarygodnym źródłem informacji o ilości i wartości mienia SP.

Zobacz szczegóły raportu o systemach informatycznych w MSP >


Informacje o artykule

Data utworzenia:
26 kwietnia 2011 11:32
Data publikacji:
26 kwietnia 2011 11:32
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 11:41
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Wyniki kontroli NIK na marcowych posiedzeniach komisji sejmowych

Przeczytaj treść ponownie