Kontrole NIK na wrześniowych posiedzeniach komisji sejmowych

We wrześniu odbyło się niemal 60 posiedzeń komisji sejmowych z udziałem pracowników NIK, którzy przedstawiali wyniki kontroli oraz brali udział w pracach legislacyjnych. Prezentowali także informacje na temat skarg i wniosków wpływających do Izby. Jej przedstawiciele najczęściej uczestniczyli w posiedzeniach Komisji Infrastruktury, Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Numer alarmowy 112

NIK sprawdziła, jak Polska radzi sobie z wdrożeniem spójnego i sprawnego systemu obsługi numeru alarmowego 112. Posłów Komisji Administracji i Spraw Publicznych zapoznał z wynikami kontroli Jacek Kościelniak, wiceprezes NIK. Izba negatywnie oceniła działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W latach 2007-2009 pięciu kolejnych ministrów MSWiA działało w sposób niespójny, zaprzepaszczając wysiłki i dokonania poprzedników. Dotyczyło to rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technicznych . Numer w dalszym ciągu działa prowizorycznie. Co więcej, nie udało się do tej pory opracować ostatecznej koncepcji jego funkcjonowania.

NIK wystawiła natomiast pozytywną ocenę Komendantom Głównym Państwowej Straży Pożarnej i Policji oraz wojewodom, którzy mimo braku systemowych rozwiązań, niedociągnięć organizacyjnych i nie zawsze odpowiednio przygotowanej infrastruktury technicznej zapewnili ciągłość obsługi wywołań numeru 112. Pozytywnie oceniono również działania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, których efektem jest prawidłowe, bezpłatne udostępnianie przez przedsiębiorców komunikacyjnych numeru alarmowego.

Przygotowania do EURO 2012

Do Mistrzostw Europy w piłce nożnej zostały niecałe 2 lata. Józef Górny, wiceprezes NIK, zapoznał posłów z Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki z wynikami kolejnej kontroli, weryfikującej postępy w przygotowaniach do EURO 2012. Izba wykazała, że aż 52 przedsięwzięcia inwestycyjne ze 127 skontrolowanych  nie były realizowane zgodnie z przyjętym w 2009 r. harmonogramem. Minister Sportu i Turystyki nie egzekwował od spółki PL 2012 realizacji części z powierzonych jej zadań. Wciąż nie istnieje całościowy plan przygotowań do największej imprezy sportowej w powojennej historii Polski, który uwzględniałby nie tylko inwestycje stadionowe, ale i wszystkie pozostałe przedsięwzięcia.

Wychowanie fizyczne w szkołach

W niemal połowie polskich szkół brakuje sal gimnastycznych. W części placówek salki są tak małe, że nie można prowadzić w nich właściwych zajęć WF. Uczniowie nie mają odpowiednich warunków do uprawniania sportu. Ustalenia z kontroli Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych przedstawił posłom zasiadającym w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki wiceprezes Józef Górny. Izba negatywnie oceniła zarówno sposób prowadzenia wychowania fizycznego w szkołach, jak i kształcenie studentów na kierunku wychowanie fizyczne. NIK skierowała po kontroli kilkaset wniosków naprawczych do dyrektorów szkół publicznych, rektorów uczelni oraz kuratorów. Do końca czerwca zrealizowano już niemal połowę z nich.

Skargi i wnioski

Do NIK każdego roku wpływają tysiące skarg i wniosków. Izba skrupulatnie je analizuje. Są cennym źródłem wiedzy o nieprawidłowościach występujących w funkcjonowaniu państwa. Marek Zająkała, wiceprezes NIK, zapewnił posłów z Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, że żaden sygnał od obywateli nie pozostaje bez rozpoznania.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
11 października 2010 14:37
Data publikacji:
12 października 2010 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
09 października 2019 12:08
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Ilustracja: Zdjęcie z komisji sejmowej, poniżej okładki informacji z kontroli NIK

Przeczytaj treść ponownie