Przejdź do treści

Debata w NIK o dodatkach do żywności

Miska z jedzeniem i karteczkami z oznaczeniami popularnych dodatków do żywności E132, E111 itp.

11 grudnia 2017 10:00

Czy powszechnie wykorzystywane przez producentów dodatki do żywności pozostają bez wpływu na zdrowie konsumentów? Czy istnieje w Polsce sprawny nadzór nad tymi substancjami? NIK przygotowuje kontrolę, która ma przekazać opinii publicznej odpowiedź na te pytania. Poprzedziła ją debata ekspertów, w której wzięli udział przedstawiciele rządu, parlamentu, instytucji nadzoru, świata nauki, mediów oraz organizacji pracodawców.

Dzisiejsi konsumenci mają wysokie wymagania wobec żywności. Oczekują nie tylko właściwej wartości odżywczej i jakości, ale także atrakcyjnego wyglądu i długiego okresu przydatności do spożycia. To sprawia, że konkurujący ze sobą producenci podwyższają walory swoich produktów głównie przez stosowanie tzw. dodatków do żywności, tj.: barwników, konserwantów, emulgatorów i wzmacniaczy smaku.

Stosowanie dodatków do żywności uregulowane jest w europejskim systemie prawnym. Muszą one posiadać ocenę bezpieczeństwa dla zdrowia, a ich użycie w danym produkcie jest odnotowywane na jego etykiecie. Skąd jednak wiadomo, że informacje te są rzetelne? Czy służby państwowe nadzorują jakość żywności, biorąc pod uwagę stosowanie na szeroką skalę substancji dodatkowych?

Z pytaniem tym zmierzyli się zaproszeni do NIK eksperci i praktycy z rządu, parlamentu, instytucji nadzoru, świata nauki, mediów oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców żywności. Wnioski z debaty zostaną wykorzystane w programie przygotowywanej kontroli.

Odpowiedzieć ma ona na pytania opinii publicznej o jakość produktów żywnościowych i stosowanych w nich dodatków nie tylko pod względem legalności ich używania, ale także z uwagi na ich rzeczywistą wartość i bezpieczeństwo dla zdrowia. W tym celu Najwyższa Izba Kontroli wkrótce dokładnie przyjrzy się organizacji nadzoru państwa nad obrotem żywności zawierającej substancje dodatkowe.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Kategorie: żywienie, zdrowie

Zdjęcia:

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski otwiera debatę o dodatkach do żywności
Uczestnicy debaty o dodatkach do żywności
Dyrektor Delegatury NIK w Łodzi Przemysław Szewczyk

Prof. zw dr hab. Artur Nowak-Far
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska i Katarzyna Bosacka
Joanna Gajda-Wyrębek ekspert z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego ? Państwowego Zakładu...

Uczestnicy debaty o dodatkach do żywności
Jarosław Sachajko - Poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

Dr Katarzyna Stoś prof. nadzw. IŻŻ - Samodzielna Pracownia Bezpieczeństwa Żywności Instytut...
Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności
Dariusz Łomowski z Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 11 grudnia 2017 04:44
Data publikacji: 11 grudnia 2017 10:00
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 12 grudnia 2017 08:50
Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

 

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052