Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Szanowni Państwo, Drodzy Pracownicy Najwyżej Izby Kontroli,

mało jest równie pięknych dni w kalendarzu jak ten, który się właśnie zbliża - Boże Narodzenie. W przedświątecznym biegu często tracimy z oczu to, co w tym dniu najwspanialsze i najważniejsze. Cud Narodzin Dzieciątka jest niezwykłym darem, pięknym i poruszającym. Rodzi się miłość i radość.

Jesteśmy jak ci pasterze, co przybieżeli do Betlejem, składając Dzieciątku hołd i otrzymując od Niego nadzieję. Nadzieję spełnioną.

Pragnę życzyć wszystkim Państwu, by przy wigilijnym stole mieli Państwo poczucie wspólnoty właśnie w duchu radości i miłości. I niech w każdym domu znajdzie się nakrycie i ciepłe słowo dla każdego. Niech się spełniają nadzieje.

Na Nowy Rok życzę, aby Państwo poczuli, że nasz wielki Dom, który nazywamy Polską, zapewnia nam wszystkim ciepłe słowa i nakrycie. Że dba o nas - tak samo, jak my staramy się dbać o niego.

Niech to będzie pomyślny rok dla nas wszystkich. Niech nie zabraknie w nim dobra i wzajemnego szacunku.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli
Marian Banaś

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
23 grudnia 2019 10:57
Data publikacji:
23 grudnia 2019 13:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
18 grudnia 2020 15:42
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie