Przejdź do treści

Dla dziennikarzy

Zarejestruj się!

Jesteś dziennikarzem? Chcesz mieć szybki i bezpośredni dostęp do mailowych i SMS-owych powiadomień o najnowszysch działaniach Najwyższej Izby Kontroli?

Zarejestruj się >>

Masz już konto?

Zmień ustawienia powiadomień

Przypomnij hasło

Najnowsze informacje

NIK o programie „Maluch”

16 października 2017 10:30

NIK o polskiej administracji miar

12 października 2017 21:00

NIK o leczeniu za granicą

09 października 2017 07:00

NIK o gospodarowaniu częstotliwościami

06 października 2017 08:00

NIK oceni opiekę zdrowotną nad uczniami w Polsce

04 października 2017 07:30

NIK o rozwoju kadr naukowych

02 października 2017 08:00

Sprawozdanie z działalności NIK w 2016 r. Zawiera galerię zdjęć

29 września 2017 12:15

NIK o przechowywaniu dokumentacji do wyliczenia świadczeń emerytalno-rentowych

28 września 2017 06:47

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

27 września 2017 07:45

Delegacja Urzędu Kontroli Państwowej Szwecji z wizytą w NIK

26 września 2017 09:25

NIK o inwestowaniu na terenach zagrożonych powodzią w powiecie świeckim

25 września 2017 08:00

NIK o opiece stomatologicznej dla dzieci i młodzieży na Lubelszczyźnie

21 września 2017 07:30

NIK o kształceniu dorosłych w szkołach

21 września 2017 06:40

NIK o zdrowym żywieniu w szkołach

19 września 2017 07:00

NIK o ochronie zabytków na Pomorzu

15 września 2017 08:00

NIK o funkcjonowaniu świetlic szkolnych

13 września 2017 07:15

NIK o cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży

10 września 2017 08:30

NIK prezentuje raport z audytu Rady Europy

06 września 2017 11:00

NIK i ETO o współpracy w ramach europejskiej kontroli powietrza

04 września 2017 10:00

NIK o działaniach ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych

30 sierpnia 2017 06:50

NIK o realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

28 sierpnia 2017 08:00

NIK o nadzorze gmin województwa lubuskiego nad funkcjonowaniem zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

25 sierpnia 2017 10:00

Ochrona polskiego dziedzictwa narodowego za granicą

23 sierpnia 2017 08:00

Więcej informacji dla dziennikarzy >>

Wyszukiwarka wyników kontroli >>

Przeczytaj treść ponownie

Wydział Prasowy NIK

Kierownik Wydziału Prasowego
Zbigniew Matwiej

tel. kom.: +48 606 646 243
e-mail: Zbigniew.Matwiej@nik.gov.pl

Najwyższa Izba Kontroli
Ul. Filtrowa 57
00-950 Warszawa

tel.: +48 22 444 56 93
rzecznik.prasowy@nik.gov.pl

Materiały dla mediów

Chcesz mieć dostęp od dodatkowych plików?
Zaloguj się >>

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052