Przejdź do treści

Dla dziennikarzy

Zarejestruj się!

Jesteś dziennikarzem? Chcesz mieć szybki i bezpośredni dostęp do mailowych i SMS-owych powiadomień o najnowszysch działaniach Najwyższej Izby Kontroli?

Zarejestruj się >>

Masz już konto?

Zmień ustawienia powiadomień

Przypomnij hasło

Najnowsze informacje

Oświadczenie Prezesa NIK

21 września 2016 15:01

NIK o dotacjach na ochronę przyrody i edukację ekologiczną

21 września 2016 08:45

NIK o szkolnictwie zawodowym

20 września 2016 08:50

NIK o rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast

14 września 2016 08:00

Sprawozdanie z działalności NIK

13 września 2016 20:15

NIK o zatrudnianiu cudzoziemców na Podkarpaciu

09 września 2016 06:00

NIK o zlecaniu usług prawniczych przez samorządy

08 września 2016 08:00

NIK o dowożeniu dzieci do szkół

04 września 2016 10:00

NIK o zaopatrzeniu w wodę mieszkańców gmin województwa lubuskiego

01 września 2016 11:00

NIK o wdrażaniu Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji

30 sierpnia 2016 08:00

NIK o restrukturyzacji szpitali korzystających ze środków publicznych

29 sierpnia 2016 08:05

NIK o decyzjach o warunkach zabudowy i pozwoleniach na budowę na Mazowszu

22 sierpnia 2016 08:30

NIK o systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

19 sierpnia 2016 08:00

NIK o budowie muzeów

19 sierpnia 2016 08:00

NIK o kształtowaniu cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

18 sierpnia 2016 08:05

Prokuratorskie postępowanie w sprawie Ronda Kaponiera

12 sierpnia 2016 09:04

Pszczoły - gatunek, który potrzebuje wsparcia Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

10 sierpnia 2016 12:40

NIK o umowach cywilnoprawnych zawieranych przez IOŚ

04 sierpnia 2016 08:45

NIK o uprawnieniach do działania w lotnictwie cywilnym

03 sierpnia 2016 08:50

NIK o sposobie załatwiania skarg i wniosków składanych do Izby

02 sierpnia 2016 12:00

NIK o opiece okołoporodowej na oddziałach położniczych

27 lipca 2016 07:45

Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt poparł wniosek NIK

25 lipca 2016 10:00

NIK o Projekcie Emp@tia

21 lipca 2016 08:00

Więcej informacji dla dziennikarzy >>

Wyszukiwarka wyników kontroli >>

Przeczytaj treść ponownie

Rzecznik Prasowy NIK

Dominika Tarczyńska, rzecznik prasowy NIKDominika Tarczyńska
Rzecznik Prasowy NIK

tel.: +48 22 444 56 93
tel. kom.: +48 600 381 607
rzecznik.prasowy@nik.gov.pl

Wydział Prasowy

Najwyższa Izba Kontroli
Ul. Filtrowa 57
00-950 Warszawa

tel.: +48 22 444 56 93
faks: +48 22 444 56 90
rzecznik.prasowy@nik.gov.pl

Kierownik Wydziału Prasowego
Zbigniew Matwiej

tel.: +48 22 444 50 60
tel. kom.: +48 606 646 243
e-mail: Zbigniew.Matwiej@nik.gov.pl

Materiały dla mediów

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052