Logo Najwyższej Izby Kontroli

NIK o nadzorze nad spółką ELEWARR

2012-07-16 14:05:44

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła (czerwiec 2011) sprawowanie przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego nadzoru właścicielskiego nad spółką ELEWARR. W ocenie NIK sytuacja finansowa spółki ELEWARR stale się pogarszała. Spółka osiągała zysk głównie dzięki działaniom niezwiązanym bezpośrednio z obrotem zbożem i jego przechowywaniem. Dekapitalizacji ulegał majątek trwały. Malała też rola spółki w przechowywaniu zapasów interwencyjnych zbóż UE.

Wygenerowano: 2018-12-16 11:42:53