Lekcja w NIK

2012-09-10 08:58:24

Zapraszamy zorganizowane grupy uczniów i studentów. W ramach bezpłatnych zajęć edukacyjnych, proponujemy:

  • wycieczkę po gmachu Najwyższej Izby Kontroli,
  • prezentację wystawy o NIK,
  • wykład o historii Izby, głównych obszarach działania oraz jej roli w funkcjonowaniu państwa,
  • konkurs wiedzy o NIK z nagrodami.

Program wycieczki może być indywidualnie dostosowany do potrzeb i oczekiwań grupy.

Aby zgłosić swój udział wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy >>

 

Lekcje organizuje i prowadzi:

Jolanta Kruszewska
Główny specjalista w Biurze Organizacyjnym NIK

tel.: 22 444 51 03, e-mail: jolanta.kruszewska@nik.gov.pl

Wygenerowano: 2018-01-19 06:12:32