Logo Najwyższej Izby Kontroli

Eksperci o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami

2012-11-23 11:30:24

W NIK odbył się kolejny panel ekspertów. Tym razem kontrolerzy dyskutowali m.in. z urzędnikami Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawicielami zespołów szkół specjalnych oraz placówek szkolno-wychowawczych o wynikach kontroli kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami.

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych to ważne i jednocześnie trudne zadanie. Pomimo dużego wysiłku państwa, wkładanego w tworzenie odpowiednich rozwiązań prawnych i organizacyjnych, inspektorzy NIK wykryli podczas kontroli wiele nieprawidłowości. Więcej o wstępnych ustaleniach ze zbliżającego się raportu Izby oraz o samym panelu opowiada gospodarz spotkania, dyrektor Grzegorz Buczyński z Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego.

Wygenerowano: 2021-04-23 08:23:25