Logo Najwyższej Izby Kontroli

Co NIK skontroluje w 2013 roku?

2013-01-24 06:50:00

NIK zaplanowała w 2013 roku przeprowadzenie ponad dwustu kontroli. Kontrolerzy sprawdzą m.in. profilaktykę narkomanii, politykę jądrową, sieci energetyczne, parki narodowe, jednostkę GROM, fotoradary, policję drogową, finansowanie zapobiegania nowotworom, wykorzystanie nowych stadionów oraz nadzór nad służbami specjalnymi.

Kontrolerzy NIK zaczęli już badanie wykonania budżetu przez poszczególne resorty. Sprawdzają, jak w minionym roku ministrowie wydawali publiczne pieniądze. Oprócz kontroli budżetowych NIK zaplanowała na 2013 r. kontrole wykonania zadań przez różne instytucje państwowe. Inspektorzy przyjrzą się m.in.:

 • wykorzystaniu zasobów kadrowych służby zagranicznej
 • realizacji polityki migracyjnej
 • funkcjonowaniu systemu ochrony klientów instytucji finansowych
 • zwalczaniu oszustw w podatku VAT
 • funkcjonowaniu sieci energetycznych oraz sieci gazowych
 • przeciwdziałaniu patologiom w szkołach
 • działalności Centralnego Ośrodka Sportu
 • przygotowaniu Wojsk Specjalnych, w tym jednostki GROM
 • nadzorowi nad służbami specjalnymi
 • policji drogowej
 • fotoradarom stawianym przez Inspekcję Transportu Drogowego i straże miejskie
 • profilaktyce narkomanii
 • funkcjonowaniu parków narodowych
 • ochronie mieszkańców dużych miast przed hałasem
 • programowi zapobiegania nowotworom
 • zapewnieniu prawa do jednakowego wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn w sektorze publicznym
 • budowie ekranów akustycznych na autostradzie A2
 • wpływowi monitoringu wizyjnego na bezpieczeństwo miast.

Każdego roku NIK sprawdza ponad 2,5 tys. instytucji administracji rządowej i samorządowej. W wyniku tych działań powstaje ponad 3 tys. wystąpień pokontrolnych. Finansowy wymiar wykrytych przez kontrolerów nieprawidłowości sięga rocznie od kilku do kilkunastu miliardów złotych. W 2011 r. było to ponad 14 mld złotych.

Izba zatrudnia 1650 pracowników, z czego 75 proc. to kontrolerzy. Budżet NIK w ostatnich latach to ok. 250 mln złotych. W wyniku działalności Izby Skarb Państwa ma szansę na zaoszczędzenie lub odzyskanie kilku miliardów złotych rocznie. W 2011 r. było to ponad 4 mld złotych.

Wygenerowano: 2019-10-16 04:02:40