Logo Najwyższej Izby Kontroli

Dlaczego nowoczesna aparatura kurzy się w szpitalach? [wideo]

2013-06-20 10:35:12

Polska otrzymała dzięki funduszom UE blisko 4 mld zł na modernizację sprzętu medycznego. Aparatura, którą dysponowały do tej pory szpitale, była w większości przestarzała i zużyta. Zakup nowego sprzętu nie przełożył się jednak na oczekiwaną poprawę sytuacji pacjentów. O tym, dlaczego tak się stało, opowiada Piotr Wasilewski z Departamentu Zdrowia NIK.

Aż jedna trzecia skontrolowanych przez NIK szpitali, które zakupiły specjalistyczny sprzęt ze środków UE, nie wykorzystała go tak, jak planowała. Liczba faktycznie udzielonych świadczeń była niższa, a niekiedy dużo niższa od przewidywań. W dodatku stosowane obecnie procedury zakupowe sprawiają, że w jednych miejscowościach specjalistycznego sprzętu brakuje, a w innych jest go zbyt dużo.

Problemy związane z modernizacją sprzętu w szpitalach wyjaśnia Piotr Wasilewski z Departamentu Zdrowia Najwyższej Izby Kontroli.

Zobacz więcej o kontroli zakupów sprzętu medycznego ze środków UE >>

Wygenerowano: 2019-11-22 01:23:13