Logo Najwyższej Izby Kontroli

Narkotyki w polskich szkołach [komentarz do raportu NIK]

2013-09-24 09:00:00

- Nie poradzimy sobie z problemem narkotyków w szkołach, zamykając oczy – ostrzega Marek Bieńkowski, dyr. Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK. W raporcie o przeciwdziałaniu narkomanii Izba wzywa dyrektorów szkół do odważnych decyzji.

NIK sprawdziła, jak szkoły przeciwdziałają narkomanii wśród uczniów. Okazało się, że nawet tam, gdzie stwierdzono podwyższone ryzyko obecności narkotyków, dyrektorzy nie podjęli bardziej zdecydowanych działań. W wielu miejscach strach przed nadszarpnięciem wizerunku placówki lub niedocenianie wagi problemu powstrzymują skuteczną profilaktykę antynarkotykową.

Marek Bieńkowski o problemie obecności narkotyków w szkołach

NIK proponuje, żeby szkoły zaczęły od diagnozy rzeczywistych zagrożeń, jakie występują na ich terenie. Jeśli jednym z nich okażą się narkotyki lub dopalacze, trzeba odważnie zmierzyć się z tym problemem. - Gotowe i profesjonalne programy profilaktyczne są dostępne i czekają na użycie, wskazaliśmy na to w naszym raporcie -  tłumaczy Bieńkowski. I dodaje: - Nie zastąpią ich pogadanki na godzinach wychowawczych, to już po prostu nie te czasy.

Więcej o przeciwdziałaniu narkomanii w szkołach >>>

Wygenerowano: 2021-04-22 01:10:39