Logo Najwyższej Izby Kontroli

Wizyta Prezesa NIK w ETO

2014-03-18 12:00:00

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski gościł z oficjalną wizytą w Europejskim Trybunale Obrachunkowym na wspólne zaproszenie Prezesa ETO, p. Vitora Caldeira oraz polskiego Członka p. Agustyna Kubika. Podczas poniedziałkowego spotkania w Luksemburgu szefowie obu instytucji rozmawiali m.in. o rozszerzeniu dotychczasowej współpracy i pomocy szkoleniowej dla Izby Obrachunkowej Ukrainy.

Głównym punktem wizyty prezesa NIK w Luksemburgu (17-18 marca) było spotkanie z prezesem ETO Vítorem da Silvą Caldeirą. Szefowie obu instytucji rozmawiali o możliwości rozszerzenia współpracy między NIK a Trybunałem. Chodzi m.in. o kontynuację warsztatów dla kadry kontrolerskiej NIK.

Prezes Caldeira przedstawił przy tej okazji założenia reformy dotyczącej funkcjonowania Trybunału. Zmierza ona do prowadzenia kontroli na zasadzie projektowej przez powoływane ad hoc zespoły kontrolne. To duża zmiana w stosunku do obecnego modelu działania ETO, który zakłada prowadzenie audytów w ramach stałych departamentów kontrolnych. Podobnie funkcjonuje dziś NIK.

Rozmowy dotyczyły także pomocy szkoleniowej dla Izby Obrachunkowej Ukrainy. Zdaniem Prezesa Kwiatkowskiego wszystkie najwyższe organy kontroli państw członkowskich UE powinny włączyć się w taką pomoc. Izba w szczególny sposób zainteresowana jest współpracą z ETO w tym zakresie.

Ponadto Prezes Kwiatkowski spotkał się z p. Rasą Budbergyte i p. Henri Grethen, Dziekanami Izb, odpowiedzialnymi za kontrolę funduszy europejskich w istotnych dla Polski obszarach zarządzania dzielonego, jakimi są rolnictwo i fundusze strukturalne,

Wszystkie spotkania odbyły się przy współudziale p. Augustyna Kubika oraz jego gabinetu.

Prezes NIK spotkał się także z Polakami pracującymi w ETO oraz przedstawicielami Trybunału Sprawiedliwości UE - Markiem Safjanem, Sędzią TS UE i Maciejem Szpunarem, Rzecznikiem Generalnym TS. Dzięki uprzejmości Ambasadora RP w Luksemburgu, Bartosza Jałowieckiego, w siedzibie ambasady zorganizowano debatę z udziałem prezesa Kwiatkowskiego i Polaków mieszkających w Luksemburgu. Jej tematem były wyzwania stojące przed Polską w konsekwencji postępującej modernizacji.

fot. Europejski Trybunał Obrachunkowy

Wygenerowano: 2020-06-02 03:07:33