Logo Najwyższej Izby Kontroli

Korzyści z członkostwa Polski w UE

2014-05-23 10:18:13

Polska jest największym beneficjentem środków unijnych. Od 2008 roku systematycznie wzrasta ich wykorzystanie. Augustyn Kubik, przedstawiciel naszego kraju w Europejskim Trybunale Obrachunkowym, analizuje dane z trudnych dla Europy lat i pokazuje korzyści z członkostwa Polski w UE.

W ostatnich latach w Europie mówiło się głównie o kryzysie finansowym. W tym czasie (lata 2007-2013) Polska wykorzystała 65 mld euro z budżetu UE. W przykładowym 2012 roku otrzymaliśmy 16 mld euro. Odliczając składkę członkowską uzyskaliśmy 12 mld euro (netto). Polska otrzymała najwięcej pieniędzy spośród krajów członkowskich w ramach polityki spójności - ponad 10 mld euro. Ponadto znaleźliśmy się w czołówce państw, które otrzymały najwyższe kwoty w ramach Wspólnej Polityki Rolnej - blisko 5 mld euro.

Fundusze Unijne - Augustyn Kubik analizuje dane z trudnych dla Europy lat

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła wydatkowanie tych środków i potwierdziła, że system zarządzania funduszami unijnymi w Polsce jest prawidłowy i efektywny, mimo występujących gdzieniegdzie nieprawidłowości.

NIK rozpoczęła już kontrolę przygotowania naszego kraju do nowej perspektywy finansowej UE. Precyzyjne przygotowanie do efektywnego wydatkowania pieniędzy unijnych to priorytet Izby - może być bowiem kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania całego państwa w następnych latach.

NIK, posiadając wnioski z kontroli poprzedniej perspektywy finansowej oraz ocenę przygotowania obecnej, zamierza przedstawić w drugiej połowie 2014 roku informację, która pomoże w prawidłowym przygotowaniu systemu wykorzystania funduszy unijnych w latach 2014-2020.

Wygenerowano: 2020-01-28 05:52:46