Logo Najwyższej Izby Kontroli

Raport o bezpieczeństwie ruchu w Sejmie

2014-11-27 13:41:00

Posłowie ze wszystkich klubów poparli wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Wyniki siedmiu kontroli zebrane w jednym raporcie przedstawił na posiedzeniu plenarnym Sejmu Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Nad wnioskami pokontrolnymi pracują już komisje sejmowe.

W swoim raporcie NIK wskazała, że konieczne jest wyznaczenie ministra (np. spraw wewnętrznych), który pełniłby wiodącą roli w koordynowaniu i egzekwowaniu działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uchwalenie wieloletniego programu finansowania przedsięwzięć w tym zakresie, włączenie ITD do Policji, pozbawienie straży gminnych możliwości korzystania z fotoradarów mobilnych, zmiany w przepisach prawa oraz przede wszystkim dalsze inwestowanie w budowę dróg, autostrad i modernizację istniejącej infrastruktury drogowej.

Przemówienie Prezesa NIK (Plik PDF) >>

Zobacz: Wyniki kontroli dotyczącej bezpieczeństwa na drogach >>

Materiały emisyjne dla dziennikarzy >>

Prezentacja Prezesa NIK (Plik PDF) >>

Wygenerowano: 2020-06-01 10:19:24