Logo Najwyższej Izby Kontroli

Kontrole w 2015 roku

2015-01-14 08:30:00

NIK rozpoczęła realizację planu kontroli na 2015 rok. Plan został uchwalony pod koniec października 2014 roku przez Kolegium Izby. Propozycje tematów kontroli sformułowano na podstawie analizy ryzyka przeprowadzonej przez poszczególne delegatury i departamenty NIK, zagadnienia zgłoszone we wnioskach parlamentarzystów oraz zawarte w skargach obywateli.

W 2015 r. NIK planuje przeprowadzenie 110 kontroli, w tym:

  • 104 kontroli planowych;
  • kontrolę wykonania budżetu państwa w 2014 r. w 102 częściach budżetowych i wybranych podmiotach, których plany finansowe są ujęte w ustawie budżetowej;
  • kontrolę wykonania założeń polityki pieniężnej w 2014 r.;
  • audyt finansowy Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) za 2014 r.;
  • audyt finansowy Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) za 2015 r.;
  • audyt finansowy Rady Europy (RE) za 2014 r.;
  • audyt finansowy Rady Europy (RE) za 2015 r.

Z przyjętych do Planu pracy NIK 109 kontroli (bez kontroli wykonania budżetu państwa) 84 będą realizowane jako kontrole koordynowane, czyli kontrole w których uczestniczy więcej niż jedna jednostka kontrolna NIK, a 25 jako kontrole niekoordynowane. W 2015 r. będą także kontynuowane kontrole rozpoczęte w roku 2014 (tzw. kontrole przechodzące).

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok (plik PDF)

Wygenerowano: 2020-05-27 04:32:08