Logo Najwyższej Izby Kontroli

Andrzej Styczeń

2015-06-08 09:18:27

Dyrektor Generalny Najwyższej Izby Kontroli

Andrzej StyczeńAndrzej Styczeń urodził się w 1971 roku w Łodzi. Studiował na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Mechanicznym, gdzie zdobył tytuł inżyniera mechanika. Na tej samej uczelni ukończył następnie kierunek organizacja i zarządzanie i z wynikiem bardzo dobrym uzyskał tytuł magistra zarządzania.

Przez wiele lat był związany z sektorem bankowym. Pracował m.in. w PKO Banku Polskim SA oraz Raiffeisen Banku. W ostatnim okresie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego. Odpowiedzialny był m.in. za przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Parku oraz realizację projektu BioNanoPark, który obejmował powstanie jednego z najnowocześniejszych w Polsce ośrodków badawczo-wdrożeniowych w dziedzinie bio- i nanotechnologii. Projekt wymagał pozyskania i rozliczenia funduszy unijnych, a także stałej współpracy z administracją państwową, uczelniami wyższymi oraz zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Wygenerowano: 2020-06-02 01:49:34