Logo Najwyższej Izby Kontroli

Ewa Polkowska

2016-07-04 09:50:39

Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli

Ewa PolkowskaEwa Polkowska urodziła się 14 stycznia 1962 roku. Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła etatową aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, a w 1990 zdała egzamin sędziowski. Od 1991 r. pracowała w Kancelarii Senatu, gdzie kolejno zajmowała stanowiska legislatora, wicedyrektora i dyrektora Biura Legislacyjnego. W 2006 r. została szefem Kancelarii Senatu. Ewa Polkowska jest od 2010 r. prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego. Posiada ekspercką wiedzę z zakresu legislacji, prawa konstytucyjnego i procedur parlamentarnych. Wykładała m.in. w Akademii Leona Koźmińskiego, KSAP i na Uniwersytecie Warszawskim. Posługuje się językiem niemieckim i rosyjskim.

Wygenerowano: 2019-12-10 01:13:43