Logo Najwyższej Izby Kontroli

Spotkanie europejskiej grupy ds. kontroli funduszy na rzecz kataklizmów i katastrof

2017-04-03 13:00:00

Przedstawiciele najwyższych organów kontroli z czternastu krajów oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dyskutowali w Rzymie o tym, jak wykorzystywać publiczne pieniądze, by maksymalnie efektywnie zapobiegać skutkom m.in. klęsk żywiołowych. W spotkaniu wzięła udział delegacja NIK z prezesem Krzysztofem Kwiatkowskim na czele.

Logo EUROSAI w tle zdjęcie uczestników spotkania grupy roboczej EUROSAI ds. kontroli funduszy na rzecz kataklizmów i katastrof

III spotkanie grupy roboczej EUROSAI ds. kontroli funduszy na rzecz kataklizmów i katastrof poprzedziło seminarium poświęcone możliwościom prowadzenia kontroli przedsięwzięć mających na celu zapobieganie konsekwencjom klęsk żywiołowych oraz innych zdarzeń o podobnym charakterze. Zaproszeni na spotkanie eksperci z Indonezji podzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Z kolei kontrolerzy z Ukrainy, którzy stoją na czele grupy roboczej, zaprezentowali przegląd problemów związanych z tą dziedziną w świetle standardów INTOSAI.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i p.o. Prezesa NOK Ukrainy Aleksandr Yaremenko podpisują raport ze wspólnej kontroli
Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i p.o. Prezesa NOK Ukrainy Aleksandr Yaremenko podpisują raport ze wspólnej kontroli

Spotkanie grupy roboczej EUROSAI ds. kontroli funduszy na rzecz kataklizmów i katastrof było okazją do podsumowania dotychczasowych jej prac oraz ustalenia strategii grupy na kolejne lata. Także poszczególni członkowie zaprezentowali swoje osiągnięcia i ustalenia. Polacy razem z Białorusinami i Ukraińcami przedstawili raport dotyczący międzynarodowej ochrony zlewni rzeki Bug. Został on oficjalnie podpisany właśnie w Rzymie przez uczestników tej wspólnej kontroli.

Zobacz także:
Jakość wody w Bugu, a tym samym w Bałtyku decyduje się poza granicami UE >>

Podczas tego wydarzenia odbyła się ciekawa sesja poświęcona najlepszym praktykom w zakresie kontroli funduszy przeznaczonych na rzecz zapobiegania i eliminacji skutków katastrof w kontekście wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ. W jej ramach Włosi zaprezentowali nowe podejście kontrolne, a przedstawiciele ETO ocenę możliwości koordynacji wspólnego odzewu na wypadek katastrofy spoza UE.

Konferencja w Rzymie była także okazją do spotkań bilateralnych. Prezes NIK spotkał się m.in. z szefem włoskiego najwyższego organu kontroli. Delegacja Izby odbyła także naradę z delegacją Ukrainy. Ukraińcy, stojący na czele całej Grupy Roboczej EUROSAI ds. kontroli funduszy na rzecz kataklizmów i katastrof przygotowali dla uczestników projekt wspólnego stanowiska dotyczącego współpracy w przeprowadzaniu kontroli międzynarodowych. Chodzi o to, by działać razem, bo w przypadku klęsk i katastrof, które nie respektują żadnych granic, tylko takie działanie może być skuteczne.

Wygenerowano: 2020-06-02 12:34:21