Logo Najwyższej Izby Kontroli

Nagroda „Przyjaciela Zwierząt” wręczona w NIK

2017-04-20 08:00:00

Podczas uroczystej gali w Najwyższej Izbie Kontroli prezes Krzysztof Kwiatkowski wręczył statuetkę „Przyjaciela Zwierząt” Annie Studzińskiej, wieloletniej szefowej kieleckiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Wśród zebranych gości był m.in. polski przedstawiciel Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Janusz Wojciechowski oraz Poseł Krzysztof Czabański (członek Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt). Przybyli także licznie działacze społeczni i dyrektorzy schronisk.

Anna Studzińska znana jest z organizacji parad zwierząt domowych połączonych z akcjami adopcyjnymi. W latach 2015-2016 była współorganizatorką konferencji propagujących budowę międzygminnych sieci schronisk. Regularnie odwiedza szkoły i przedszkola z akcjami edukacyjnymi. Dzięki jej inicjatywie w Kielcach przeprowadzono pierwsze ogólnodostępne zabiegi sterylizacyjne dla zwierząt, a miasto zobowiązało się sfinansować koszt budowy i modernizacji drewnianych domków dla bezdomnych kotów.  

Laureatka jest pomysłodawczynią wielu inicjatyw na rzecz pomocy zwierzętom: „Pełna micha” (zbiórka karmy dla zwierząt podczas koncertów znanych artystów), „Bezdomni bezdomnym” (tworzenie w ośrodkach dla bezdomnych kojców dla porzuconych zwierząt) czy „Psim tropem” (rajd górski połączony z edukacją na temat zwierząt domowych) - to tylko te najbardziej znane.  

Jeden z przykładów inwencji Anny Studzińskiej: impreza dla kielczan i ich zwierzaków w Muzeum Zabawek i Zabawy. Biletem wstępu była karma dla bezdomnych kotów. W trakcie imprezy odbył się pokaz kotów domowych, konkursy dla dzieci z wiedzy o zwierzętach, pokaz kotów przeznaczonych do adopcji oraz wiele zabaw i konkursów dedykowanych dzieciom.

Rada do Spraw Ochrony Zwierząt działająca przy prezesie NIK oprócz nagrody głównej przyznała także dwa wyróżnienia - Arturowi Spytkowskiemu i Katarzynie Olszewskiej oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum „Sapere Aude” w Rajszewie. Spytkowski i Olszewska od ponad 10 lat bezinteresownie pomagają bezdomnym, chorym i maltretowanym zwierzętom z powiatu starachowieckiego. Mają pod swoją opieką prawie 100  psów, w większości chorych i kalekich. Mimo to udaje im się znajdować domy dla tych zwierzaków. W 2016 roku Spytkowski utworzył przytulisko, które prowadzi z ogromną pasją i sercem. Wyróżniona para interweniuje też zawsze tam, gdzie dzieje się krzywda zwierzętom.

Z kolei Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum „Sapere Aude” w Rajszewie wyróżniona została za mądrą działalność społeczną. Uczniowie zorganizowali np. zbiórkę pieniędzy na kastrację zwierząt (m.in. w utworzonej dla tego celu szkolnej kawiarence sprzedawali własne wyroby), w efekcie czego udało im się zebrać około 5 tys. złotych. Kwota w całości przekazana została fundacji zajmującej się pomocą bezdomnym zwierzętom. Dyrektor szkoły Anna  Mieszkian, która odebrała wyróżnienie z rąk prezesa NIK, zapowiedziała kolejne tego typu akcje.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli - na wniosek powołanej przez siebie Rady do spraw wspierania działań na rzecz ochrony zwierząt - postanowił przyznawać nagrodę „Przyjaciela zwierząt”. Ma ona co roku trafiać do osób, instytucji lub organizacji, które prowadzą, wspierają lub propagują działalność w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt. Kandydatów zgłaszają członkowie Rady. Oni też zajmują się udokumentowaniem działalności danej osoby lub organizacji.

Wygenerowano: 2020-02-18 11:58:13