Logo Najwyższej Izby Kontroli

Członkowie Kolegium NIK

2010-05-17 12:45:44

 

 • Marian Banaś, Prezes NIK
 • Małgorzata Motylow, wiceprezes NIK
 • Tadeusz Dziuba, wiceprezes NIK
 • Marek Opioła, wiceprezes NIK
 • Andrzej Styczeń, dyrektor generalny NIK

 

Przedstawiciele nauk prawnych i ekonomicznych

 • dr Maciej Baranowski
  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Piotr Stec
  Uniwersytet Opolski
 • dr Mariusz Piotrowski
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Patrycja Zawadzka
  Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Izabela Zawiślińska
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Przedstawiciele kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK lub radcy Prezesa NIK

 • dr Tomasz Sobecki
  radca Prezesa NIK - sekretarz Kolegium NIK
 • Maria Smereczyńska
  radca Prezesa NIK
 • Marek Zająkała
  dyrektor Departamentu Obrony Narodowej

 

Wygenerowano: 2020-06-02 02:03:10