Logo Najwyższej Izby Kontroli

Kierownictwo NIK upamiętniło ofiary stanu wojennego

2017-12-13 09:30:00

Kierownictwo Najwyższej Izby Kontroli upamiętniło 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, składając na warszawskim Żoliborzu kwiaty przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki – kapelana „Solidarności”.

Ks. Jerzy Popiełuszko pełnił posługę duszpasterską m.in. w środowiskach ludzi pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował liczne działania charytatywne, wspomagał ludzi prześladowanych i skrzywdzonych. Często przywoływał w swoich kazaniach słowa św. Pawła: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Słowa te stały się szczególnie ważnym przesłaniem po 13 grudnia 1981 roku.

Kierownictwo NIK składa wieniec na grobie ks. Popiełuszki Kierownictwo NIK składa wieniec na grobie ks. Popiełuszki
Kierownictwo NIK składa wieniec na grobie ks. Popiełuszki Kierownictwo NIK składa wieniec na grobie ks. Popiełuszki

Wygenerowano: 2018-10-24 04:25:08