Logo Najwyższej Izby Kontroli

Departamenty i Biura NIK

2010-05-24 14:22:28

Najwyższa Izba Kontroli prowadzi kontrolę poprzez departamenty i delegatury. Podział na departamenty jest odzwierciedleniem zakresu spraw podlegających kontroli. Biura wykonują zadania w zakresie organizacji i obsługi funkcjonowania NIK.

 

Departament Administracji Publicznej

Dyrektor:
Bogdan Skwarka

tel.: 22 444 53 08
faks: 22 444 52 52
e-mail: kap@nik.gov.pl

 

Departament Budżetu i Finansów

Dyrektor:
Stanisław Jarosz

tel.: 22 444 52 31
faks: 22 444 52 24
e-mail: kbf@nik.gov.pl

 

Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

p.o. Dyrektora:
Lech Oniszczenko

tel.: 22 444 56 92
faks: 22 444 55 94
e-mail: kgp@nik.gov.pl

 

Departament Infrastruktury

p.o. Dyrektora:
Marek Maj

tel.: 22 444 56 49
faks: 22 444 57 43
e-mail: kin@nik.gov.pl

 

Departament Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego

p.o. Dyrektora:
Janusz Łęgowiak

tel.: 22 444 58 31
faks: 22 444 58 37
e-mail: kmk@nik.gov.pl

 

Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor:
Piotr Prokopczyk

tel.: 22 444 56 61
faks: 22 444 56 82
e-mail: kno@nik.gov.pl

 

Departament Obrony Narodowej

Dyrektor:
Marek Zająkała

tel.: 22 444 57 18
faks: 22 444 54 78
e-mail: kon@nik.gov.pl

 

Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dyrektor:
Marek Bieńkowski

tel.: 22 444 56 12
faks: 22 444 56 29
e-mail: kpb@nik.gov.pl

 

Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny

p.o. Dyrektora:
Dariusz Rogowski

tel.: 22 444 56 87
faks: 22 444 56 98
e-mail: kps@nik.gov.pl

 

Departament Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego

p.o. Dyrektora:
Renata Szczęch

tel.: 22 444 56 01
faks: 22 444 53 03
e-mail: kpk@nik.gov.pl

 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

p.o. Dyrektora:
Marek Adamiak

tel.: 22 444 55 11
faks: 22 444 57 73
e-mail: krr@nik.gov.pl

 

Departament Strategii

p.o. Dyrektora:
Marzena Rajczewska

tel.: 22 444 51 18
faks: 22 444 50 07
e-mail: kst@nik.gov.pl

 

Departament Środowiska

Dyrektor:
Anna Krzywicka

tel.: 22 444 52 32
faks: 22 444 52 43
e-mail: ksi@nik.gov.pl

 

Departament Zdrowia

Dyrektor:
Piotr Wasilewski

tel.: 22 444 55 17
faks: 22 444 55 61
e-mail: kzd@nik.gov.pl

 

Biuro Gospodarcze

p.o. Dyrektora:
Paweł Harczuk

tel.: 22 444 57 14
faks: 22 444 54 15
e-mail: bgo@nik.gov.pl

 

Biuro Informatyki

Dyrektor:
Dariusz Radzimierski

tel.: 22 444 58 35
faks: 22 444 54 10
e-mail: bit@nik.gov.pl

 

Biuro Organizacyjne

p.o. Dyrektora:
Dariusz Błachnia

tel.: 22 444 53 00
faks: 22 444 53 27
e-mail: boe@nik.gov.pl

 

Biuro Rachunkowości

p.o. Dyrektora:
Janina Bielak

tel.: 22 444 57 36
faks: 22 444 00 00
e-mail: bra@nik.gov.pl

Wygenerowano: 2020-05-30 09:37:21