Logo Najwyższej Izby Kontroli

25 lat Grupy Wyszehradzkiej - współpraca organów kontroli

2018-06-07 14:20:28

W Budapeszcie prezesi najwyższych organów kontroli państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Słowacji i Węgier) oraz Austrii i Słowenii podsumowali ćwierć wieku współpracy i zajęli się przyszłością. Jednym z głównych celów postawionych sobie przez NOK krajów członkowskich Grupy jest rola łącznika z krajami aspirującymi do Unii Europejskiej. Spotkanie odbyło się w roku 25-lecia powstania Grupy. Polskę reprezentował prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Grupa Wyszehradzka w formule V4 + 2 skupia Polskę, Czechy, Słowację, Węgry oraz Austrię i Słowenię. Najwyższe organy kontroli państw członkowskich konsultują wzajemnie obszary związane z kontrolą, omawiają i poszukują rozwiązań wspólnych problemów związanych z kontrolami, reprezentują wspólne interesy w obszarze zewnętrznej kontroli rządu na forum Komitetu Kontaktowego i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Przykładem otwartości grupy były spotkania z przedstawicielami organów kontroli krajów spoza Unii. W ubiegłym roku na spotkanie w Spiskiej Nowej Wsi przyjechali goście z Białorusi i Mołdawii.

Prezes NOK Chorwacji Ivan Klesić, wiceprezes NOK Słowenii Mojca Planinsek, Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, Prezes NOK Węgier Laszlo Domokos, Prezes NOK Austrii Margit Kraker, Prezes NOK Słowacji Karol Mitrik, Prezes NOK  Czech Miloslav Kala.
Prezes NOK Chorwacji Ivan Klesić, wiceprezes NOK Słowenii Mojca Planinsek, Prezes polskiej NIK Krzysztof Kwiatkowski, Prezes NOK Węgier Laszlo Domokos, Prezes NOK Austrii Margit Kraker, Prezes NOK Słowacji Karol Mitrik, Prezes NOK Czech Miloslav Kala.

Podczas tegorocznego spotkania w Budapeszcie prezesi NOK omówili stan przygotowań krajów członkowskich do wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju, zapisanych w dokumencie Agenda 2030.

W konferencji, która odbyła się w Węgierskiej Akademii Sprawiedliwości wzięli udział szefowie NOK z Polski Krzysztof Kwiatkowski, Czech Miloslav Kala, Słowacji Karol Mitrik, Węgier Laszlo Domokos oraz Austrii Margit Kraker, Słowenii Mojca Planinsek i Chorwacji Ivan Klesić.

O sile i znaczeniu Grupy Wyszehradzkiej wśród europejskich organów kontroli świadczy fakt, że dwaj wiceprzewodniczący EUROSAI (Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli) to przedstawiciele organów kontroli grupy V4: wiceprzewodniczący EUROSAI Miloslav Kala z Czech i wiceprzewodniczący EUROSAI Krzysztof Kwiatkowski z polskiej NIK.

Misja Grupy Wyszehradzkiej V4+2

Cele:

  • Definiować wspólne obszary zainteresowań w zakresie zewnętrznej kontroli rządu
  • Identyfikować i omawiać obszary problematyczne, które tworzą część tych wspólnych zainteresowań i wypracowywać wspólne podejścia do ich rozwiązywania
  • Stanowić forum wymiany poglądów i opinii na temat kwestii wspólnych zainteresowań
  • Reprezentować wspólne interesy w obszarze zewnętrznej kontroli rządu na forum Komitetu Kontaktowego i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
  • Podjąć się roli łącznika pomiędzy NOK członkowskimi Grupy V4+2 a krajami kandydującymi do UE.

Dla osiągnięcia tych celów, Grupa Wyszehradzka V4+2 koncentruje się na następujących kwestiach:

  • Spotkania robocze Grupy Wyszehradzkiej V4+2
  • Wypracowywanie wspólnych stanowisk i podjeść operacyjnych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów w zakresie kontroli rządowej  (np. dotyczących relacji z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym)
  • Współpraca dwustronna i wielostronna (np. w przypadku kontroli wspólnych, z udziałem kilku krajów)
  • Wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy członkami Grupy

Prezesi NOK Grupy Wyszehradzkiej V4+2 i inni uczestnicy spotkania

Grupa Wyszehradzka - kalendarium współpracy

1991 r. - podpisanie deklaracji Wyszehradzkiej, która formalnie utworzyła Grupę Wyszehradzką. Dr Istvan Hagelmayer, ówczesny Prezes  NOK Węgier zachęcał do rozwijania współpracy pomiędzy NOK państw Grupy

1993 r. - Velence, Węgry - pierwsze spotkanie w ramach współpracy NOK: Przyszła  współpraca oraz sposoby jej umocnienia

1996 r. - Warszawa: Kontrola równoległa dot. działań podejmowanych przez rządy krajowe w ramach akcesji do Unii Europejskiej

2002 r. - Bojnice, Słowacja: Stosowanie standardów INTOSAI; Zadania NOK związane z akcesją do UE

Następne spotkania odbywały się corocznie

2003 r. - Słowenia dołączyła do Grupy.

2004 r. - Austria dołączyła do Grupy.

2004 r. - Krasków, Polska: Przyszłe formy współpracy NOK krajów Grupy po wstąpieniu  do  Unii Europejskiej.

2005 r. - Czeski Krumlov.

2006 r. - Wyszehrad, Węgry.

2007 r. - Budapeszt, Węgry oraz Słowenia.

2008 r. - Graz, Austria.

2009 r. - Zakopane, Polska: Rozliczalność. Środowisko prawne działalności NOK. Niezależność NOK.

2010 r. - Sliac-Sielnica, Słowacja.

2011 r. - Luhačovice, Czechy.

2012 r. - Lovasberény, Węgry.

2013 r. - Piran, Słowenia.

2014 r. - Thallern, Austria.

2015 r. - Promnice, Polska - konsultacje.

2016 r. - Lednice, Czechy.

2017 r. - Nowa Wieś Spiska, Słowacja.

2018 r. - Budapeszt, Węgry. W charakterze obserwatora uczestniczył NOK Chorwacji.

Wygenerowano: 2020-05-27 11:57:55