Logo Najwyższej Izby Kontroli

ETO chce, aby przegląd partnerski przeprowadziła NIK

2018-08-08 12:00:47

Najwyższa Izba Kontroli i Państwowy Urząd Kontroli Chorwacji przeprowadzą przegląd partnerski Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. O przegląd poprosił Trybunał, biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek NIK, która m. in. kontrolowała Radę Europy i Europejską Organizację Badań Jądrowych CERN. Instytucje wystawiły polskim audytorom znakomite opinie. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podpisał właśnie decyzję o powołaniu specjalnego zespołu, który przeprowadzi ten partnerski przegląd. ETO jest instytucją Unii Europejskiej, powołaną do kontrolowania finansów UE.

Europejski Trybunał Obrachunkowy promuje rzetelne działania administracji publicznej w krajach Unii. Przejrzystość i etyczne zachowana państw członkowskich, urzędników i służb publicznych działających w Unii  są fundamentami zaufania publicznego. Mając to na względzie ETO rozpoczął proces reform. W tym kontekście poprosił NIK i Państwowy Urząd Kontroli Chorwacji o określenie, czy infrastruktura etyczna jest wdrożona na odpowiednim poziomie, zidentyfikowanie obszarów do poprawy, przygotowanie rekomendacji i zaleceń.

W tym celu zostaną ocenione i zweryfikowane dokumenty, audytorzy przeprowadzą odpowiednie konsultacje. Przegląd odbędzie się we wrześniu, wspólne uzgodnienia dotyczące treści raportu - w listopadzie, tak by w grudniu raport był gotowy i zaprezentowany.

Klaus-Heiner Lehne - prezes ETO od 2016 r., Krzysztof Kwiatkowski - prezes NIK

Klaus-Heiner Lehne - prezes ETO od 2016 r., Krzysztof Kwiatkowski - prezes NIK

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest niezależnym zewnętrznym kontrolerem, który dba o interesy podatników krajów UE. Działa na rzecz sprawnego zarządzania pieniędzmi przez Komisję Europejską. Każdy kraj członkowski deleguje a Rada Europejska powołuje na sześcioletnią kadencję audytorów ETO.  Polskim audytorem jest Janusz Wojciechowski, były prezes NIK.

Najwyższa Izba Kontroli od lat ściśle współpracuje z ETO, czego potwierdzeniem jest m. in. podpisanie porozumienia między oboma instytucjami w marcu 2016 roku. Wówczas dotyczyło ono funkcjonowania unijnego instrumentu JASPERS. Od tamtej pory prowadzone są wspólne międzynarodowe kontrole równoległe, m.in. obecnie kontrola dotycząca czystości powietrza w Europie. Obie instytucje świadczą sobie pomoc, np. w prezentacji raportów z kontroli. 

Krzysztof Kwiatkowski - prezes NIK, Vitor Caldeira - prezes ETO w latach 2008-2016, Augustyn Kubik - członek ETO w latach 2010-2016

Krzysztof Kwiatkowski - prezes NIK, Vitor Caldeira - prezes ETO w latach 2008-2016, Augustyn Kubik - członek ETO w latach 2010-2016

Europejski Trybunał Obrachunkowy - ETO (ang. European Court of Auditors) jest najwyższym organem kontroli Unii Europejskiej. Jego siedzibą jest Luksemburg. Głównym zadaniem ETO jest kontrola rozliczeń oraz wykonania budżetu unijnego. W skład ETO wchodzi 28 członków, po jednym z każdego państwa członkowskiego, powoływanych przez Radę UE na sześć lat. Polskimi przedstawicielami w Europejskim Trybunale Obrachunkowym byli: w latach 2004-2010 Jacek Uczkiewicz, w latach 2010-2016 Augustyn Kubik. Od 2016 r. jest nim Janusz Wojciechowski.

Wygenerowano: 2019-06-18 10:50:55