Logo Najwyższej Izby Kontroli

NIK o Fundacji Czartoryskich

2018-08-10 16:30:00

W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi transakcji pomiędzy: polskim Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Fundacją XX Czartoryskich w Krakowie, a następnie pomiędzy tą Fundacją a Fundacją Le Jour Viendra z siedzibą w Liechtensteinie, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski już w kwietniu br. na podstawie ustawy o NIK zlecił Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzenie Kontroli doraźnej.

Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała prezesa NIK o wszczęciu kontroli w czerwcu 2018r. Obecnie czekamy na informacje z wnioskami wynikającymi z jej przeprowadzenia. (w załączniku - pismo prezesa NIK i odpowiedź Małopolskiego Urzędu Skarbowego oraz kolejna korespondencja w sprawie - 4 pisma)

Jednocześnie NIK wystąpiła do wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotra Glińskiego oraz Prezydenta Miasta Krakowa, Jacka Majchrowskiego o wyjaśnienia w sprawie sprawowanego przez nich nadzoru nad działalnością Fundacji XX Czartoryskich. (kopie w załączniku - 2 pisma)

W swoich odpowiedziach zarówno wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jarosław Sellin, jak i prezydent Krakowa odpowiedzieli, że nie stwierdzono nieprawidłowości, które skutkowałyby koniecznością wystąpienia do sądu z wnioskiem o zbadanie jej działalności. (kopia pisma z MKiDN w załączniku)

Ponadto prezydent Krakowa wskazał, że zmiany w statucie Fundacji dokonane w 2017 roku nie budziły wątpliwości. (kopia pisma w załączniku)

Poza działaniami podjętymi na terenie kraju i w związku z faktem, że znaczne  środki z Fundacji XX Czartoryskich trafiły do Fundacji Le Jour Viendra, z siedzibą w Liechtensteinie, prezes NIK w ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej, zwrócił się do swojego odpowiednika w Najwyższym Urzędzie Kontroli Księstwa Liechtensteinu o rozważenie możliwości przeprowadzenia kontroli Fundacji Le Jour Viendra. (kopia pisma wraz z tłumaczeniem w załączniku)

W odpowiedzi Najwyższy Urząd Kontroli Księstwa Liechtensteinu, poinformował prezesa NIK, że przekazał sprawę kontroli Fundacji do Ministra Sprawiedliwości Liechtensteinu. Z kolei Ministerstwo Sprawiedliwości Liechtensteinu m.in. poinformowało, że Fundacja Le Jour Viendra podlega kontroli przez wykwalifikowany podmiot, wybrany przez Trybunał Sprawiedliwości Liechtensteinu. (kopia pisma wraz z tłumaczeniem w załączniku)

Wygenerowano: 2020-05-29 10:07:09