Logo Najwyższej Izby Kontroli

Transkrypcja wideo: NIK gospodarzem europejskiej grupy roboczej ds. VAT cz.3

2018-09-24 09:18:01

Wypowiedź Jeanette Bachmann, przedstawicielki Niemiec

Przyszłe plany Grupy Roboczej ds. VAT zależą one od tego, czym będą zajmować się jej podgrupy. Funkcjonują dwie takie podgrupy. Mogę wypowiedzieć się w imieniu podgrupy 2, której przewodniczy Trybunał Obrachunkowy Niemiec. Spotykamy się regularnie w ramach grupy i po dyskusji na jej forum zadecydowaliśmy, że będziemy zajmować się tematem e-handlu, ponieważ można powiedzieć, że jest to jeden z największych fenomenów naszych czasów, naszej epoki.

Wróć do do transkrybowanego materiału w artykule "NIK gospodarzem europejskiej grupy roboczej ds. VAT"

Wygenerowano: 2020-07-06 08:13:26