Logo Najwyższej Izby Kontroli

Sukces kontroli NIK w Kleszczowie. Muszą oddać ponad pół miliona.

2018-10-19 15:50:00

W 2016 r. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów prowadzoną do grudnia 2014, w tym m.in. politykę wynagrodzeń. Po wniosku NIK do Prokuratura Generalnego o wnikliwe zbadanie ujawnionych przez Izbę nieprawidłowości w działalności Fundacji, prokuratura wszczęła śledztwo. W wyniku postępowania skierowano do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem byłym członkom Zarządu Fundacji. Jak wynika z informacji prasowych właśnie zapadł wyrok w tej sprawie. Bełchatowski Sąd Rejonowy nakazał byłemu prezesowi Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów i dwóm byłym członkom Zarządu Fundacji solidarne oddanie 560 tys. Wyrok jest nieprawomocny.

„Sąd orzekł, że Andrzej Sz., były prezes Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów oraz dwaj byli członkowie zarządu - wiceprezes Roman S. i Mariusz S. - przekroczyli swoje uprawnienia. Muszą solidarnie zwrócić fundacji 560 tys. zł. Sąd uznał, że cała trójka przekroczyła swoje uprawnienia, dzięki czemu korzyść majątkową osiągnął Andrzej Sz., a fundacja poniosła znaczną szkodę finansową.” - o wyroku poinformował DŁ.

Dalej czytamy, że: „Ponadto sąd skazał Andrzeja Sz. na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata i grzywnę 20 tys. zł. Były wiceprezes Roman S. został skazany na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata i 10 tys. zł. grzywny. Członek zarządu Mariusz S. został skazany na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata i 5 tys. zł grzywny”.  

W wyniku kontroli działalności Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów (opublikowanej w lutym 2016 r.), NIK oceniła negatywnie działalność Fundacji do grudnia 2014 roku, w tym m.in. politykę wynagrodzeń.

W ocenie Izby działaniem na szkodę Fundacji było wypłacenie w 2014 r. byłemu Prezesowi Fundacji - który za porozumieniem stron odchodził z Fundacji - odszkodowania w wysokości ponad 600 tys. zł brutto. Zezwalał na to podpisany przez zarząd Fundacji rok wcześniej aneks do umowy o pracę prezesa Fundacji. Stanowił on, że w momencie odejścia z Fundacji, bez względu na okoliczności rozwiązania umowy, prezesowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymywałby do końca umowy, czyli do 2018 r.

W związku z ustaleniami kontroli, NIK poinformowała wówczas Prokuratora Generalnego o stwierdzonych nieprawidłowościach w działalności Fundacji. Izba zwróciła się o wnikliwe zbadanie sprawy, wskazując m.in. na niegospodarność i wyrządzenie przez członków Zarządu Fundacji szkody majątkowej w znacznych rozmiarach poprzez nieuzasadnione przyznanie prawa do wysokiego odszkodowania byłemu Prezesowi Zarządu Fundacji (odszedł ze stanowiska w 2014 r.). Przyjęte warunki były bowiem dla Fundacji niekorzystne.

Na wniosek NIK, prokuratura wszczęła wówczas również postępowanie ws. zawierania przez władze Gminy Kleszczów i Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów umów sprzedaży nieruchomości, czym wyrządzono Gminie Kleszczów szkodę majątkową w wysokości co najmniej 9,7 mln zł.

Zobacz też:
NIK o działalności Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów >>

Wygenerowano: 2020-05-27 11:23:56