Logo Najwyższej Izby Kontroli

100 lat Niepodległej

2018-11-10 17:00:00

11 listopada 2018 r., w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, Prezes Krzysztof Kwiatkowski wziął udział w państwowych obchodach rocznicy. Uczestniczył we mszy świętej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, w uroczystej Odprawie Wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Na Zamku Królewskim wziął udział w uroczystości nadania pośmiertnie najwyższych polskich odznaczeń - Orderów Orła Białego 25 wybitnym Polakom, zasłużonym dla niepodległości Ojczyzny.

Cała Polska świętuje jubileusz stulecia odzyskania niepodległości. 11 listopada nastąpiła kulminacja Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezes NIK uczestnictwo w uroczystościach rozpoczął od udziału we mszy świętej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. W jej podziemiach znajduje się Panteon Wielkich Polaków, gdzie pochowany jest m.in. ostatni prezydent RP na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski.

Podczas uroczystej mszy dziękczynnej, prezydent RP Andrzej Duda zapalił Świecę Niepodległości, zwaną też Świecą Piusową. 29 czerwca 1867 r. -  kiedy Polski nie było na mapie świata - podczas uroczystej kanonizacji św. Jozafata Kuncewicza przekazał ją Polakom papież Pius IX, z poleceniem „Zapalcie ją w wolnej Warszawie”. Po raz pierwszy Świecę zapalono w 1920 roku. Teraz w dniu jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości zapłonąć ma ponownie.

Główne obchody Święta Niepodległości co roku zgromadziły tłumy na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Obecni byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kombatanci, służby mundurowe i liczni mieszkańcy stolicy. Najwyższą Izbę Kontroli reprezentował Prezes Krzysztof Kwiatkowski, który na zaproszenie Prezydenta Andrzeja Dudy uczestniczył w uroczystej odprawie wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Obchody 100 lecia odzyskania niepodlełości przez Polskę 1
Obchody 100 lecia odzyskania niepodlełości przez Polskę 2
Obchody 100 lecia odzyskania niepodlełości przez Polskę 3

Uroczysta odprawa wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza rozpoczęła się w samo południe, od odśpiewania hymnu państwowego. Był to szczególnie poruszający moment uroczystości, bowiem w tym samym czasie, w kilkuset miejscach w Polsce i na świecie, w ramach akcji Niepodległa do hymnu” Polacy w kraju i za granicą wspólnie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.

Po uroczystościach rozpoczęła się inauguracja ,,Festiwalu Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu” w Warszawie. Na kilku scenach odbywały się koncerty, widowiska i pokazy taneczne. Atrakcją były warsztaty artystyczne, strefa dla dzieci, rekonstrukcje historyczne i parady zabytkowych aut, historycznych wozów straży pożarnej i zabytkowych powozów konnych. Ulicami przemaszerowały orkiestry dęte a zespoły muzyczne wykonały utwory z epoki. Odbyły się też pokazy mody z dwudziestolecia międzywojennego.

Na Krakowskim Przedmieściu na jednej z tras tematycznych własne przystanki z prezentacjami dokonań miało sześciu ojców niepodległości Polski: Piłsudski, Paderewski, Dmowski, Witos, Daszyński i Korfanty. Można było przyłączać się do spaceru z przewodnikiem po Trakcie Królewskim i wysłuchać anegdot i historii o wielkich Polakach.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski był także świadkiem uhonorowania Orderem Orła Białego dwudziestu pięciu osób które zapisały się złotymi zgłoskami w historii naszego kraju. Uroczystość pośmiertnego nadania  Orderów z okazji stulecia odzyskania niepodległości odbyła się na Zamku Królewskim, a wśród  odznaczonych znaleźli się m.in.: Janusz Korczak, Maria Skłodowska-Curie, Władysław Reymont, Kornel Makuszyński, Stefan Żeromski, Roman Dmowski, Jędrzej Moraczewski oraz arcybiskup Antoni Baraniak.

Także Najwyższa Izba Kontroli w sposób szczególny obchodziła w tym roku Święto Niepodległości. - Nigdy dość lekcji patriotyzmu, nawiązywania do najważniejszych kart historii Polski i wspomnień o wybitnych Polakach zasłużonych dla wolnej ojczyzny - mówił Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podczas spotkań z gośćmi drzwi otwartych w Najwyższej Izbie Kontroli.

Dzień otwarty w NIK 1
Dzień otwarty w NIK 2

Przewodnikiem Gości po Izbie był sam prezes NIK. - Z okazji tak ważnej rocznicy Najwyższa Izba Kontroli pierwszy raz otwiera swoje podwoje. Pokażę miejsca, w których zapadają najważniejsze decyzje związane z kontrolą instytucji państwowych - mówił Krzysztof Kwiatkowski.

Dzień otwarty w NIK 3

Już kilka dni wcześniej na budynku centrali Izby, przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie pojawiły się dwa banery uświetniające setną rocznicę odzyskania niepodległości.

Budynek siedziby Najwyższej Izby Kontroli przy ulicy Filtrowej 57 w Warszawie

Dla Izby rocznica odzyskania niepodległości ma szerszy wymiar. W wolnej Polsce, w ciągu pierwszych lat niepodległości, powoływano kolejne filary państwa i jego administracji. Jako jedną z pierwszych instytucji powołano właśnie Izbę. Już 7 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, Prezydent Ministrów Ignacy Paderewski oraz Minister Skarbu Józef Englich podpisali dekret o utworzeniu Najwyższej Izby Kontroli Państwa.

Tak zaczęła się historia instytucji, której losy trwale związały się z historią odrodzonej RP. O tym związku przypomniało Ścisłe Kierownictwo NIK, składając kwiaty przed tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego w budynku NIK.

Prezes NIK składa kwiaty tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego

Dziś, po 100 latach niepodległej Polski trudno wyobrazić sobie bez NIK sprawne funkcjonowanie nowoczesnego państwa.

Dzień 11 listopada ustanowiony został uroczystym Narodowym Świętem Niepodległości na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości. Święto to zostało zniesione po II wojnie światowej ustawą Krajowej Rady Narodowej - w 1945 r., a następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 r.

Wygenerowano: 2021-03-02 03:11:37