Logo Najwyższej Izby Kontroli

Praca w NIK. Zgłoszenia do 16 stycznia 2019 r.

2019-01-05 07:00:00

Trwa nabór kandydatów na kontrolerów NIK. Oferowane są stanowiska od inspektora kontroli państwowej do doradcy prawnego. Izba poszukuje kandydatów do pracy w centrali i w delegaturach NIK. Możliwość pracy w Najwyższej Izbie Kontroli to prestiż i satysfakcja ze służby państwu.

Do grona ekspertów NIK dołączyć mogą osoby z wyższym wykształceniem, znajomością języków obcych oraz doświadczeniem, np. w administracji rządowej, samorządowej lub też organizacjach pozarządowych.

Wymagania stawiane kandydatom są zróżnicowane, dlatego rozważając pracę kontrolerską, warto zapoznać się ze szczegółowymi opisami stanowisk. Potrzebni są nie tylko prawnicy i ekonomiści, ale także osoby innych profesji. Liczy się również zaangażowanie, umiejętność krytycznego myślenia i formułowania obiektywnych ocen, samodzielność, umiejętność mierzenia się z wyzwaniami i planowania pracy, kreatywność oraz kompetencje społeczne.

W sumie NIK prowadzi obecnie 18 naborów na stanowiska kontrolerskie.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 16 stycznia br.

Szczegóły w zakładce Praca w NIK - www.nik.gov.pl/praca-w-nik/

 

Wygenerowano: 2019-09-22 09:39:58