Logo Najwyższej Izby Kontroli

Polacy liderami kontroli IT

2019-04-07 08:00:00

Cyberbezpieczeństwo, nowe metody analizy danych, aktywny podręcznik do kontroli IT oraz międzynarodowy portal wymiany wiedzy o raportach – o tych zagadnieniach dyskutowała Grupa Robocza ds. Systemów Informatycznych, działająca w ramach Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Polacy są jej liderami.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski otworzył  XIII spotkanie Grupy Roboczej ds. Systemów Informatycznych EUROSAI (ITWG). EUROSAI to europejska organizacja skupiająca Najwyższe Organy Kontroli.

- Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych, analiza danych czy ryzyk z wykorzystaniem najnowocześniejszych systemów IT, umożliwia lepsze planowanie kontroli i sprawniejsze jej przeprowadzenie. To naturalny kierunek rozwoju wszystkich kontroli na świecie - mówi prezes NIK. Krzysztof Kwiatkowski dodaje, że dla polskiej Izby kierowanie pracami grupy IT to ogromny zaszczyt ale i odpowiedzialność. - Grupa ta wyznacza nowe kierunki w prowadzeniu nowoczesnego audytu podążającego za wszystkimi wyzwaniami otaczającej nas technologicznej rzeczywistości. O wadze naszego spotkania najlepiej świadczy fakt, że uczestniczy w niej 30 delegacji Europejskich Organów Kontroli oraz obserwatorzy z Urzędu Rozliczania Rządu USA - podsumował szef Najwyższej Izby Kontroli.

Obrady grupy ITWG

Najwyższa Izba Kontroli przewodzi grupie ITWG od 2014 roku. W tym czasie Polacy wyszli z kilkoma inicjatywami, które spotkały się z zainteresowaniem kontrolerów z innych krajów. Podsumowywane w czasie spotkania projekty ułatwiają codzienną pracę audytorów. Przedstawiono m.in. postępy prac w prowadzonym przez kontrolerów NIK portalu wymiany wiedzy o raportach z kontroli (Control Space of e-Government - The CUBE) oraz aktywnym podręczniku do kontroli IT. Zapoznano się także z działaniami grupy projektowej odpowiedzialnej za warsztaty samooceny obsługi informatycznej najwyższych organów kontroli (ITSA) i samooceny kontroli informatycznej (ITASA). Kontrolerzy NIK przedstawili również koncepcję platformy do współpracy w ramach kontroli równoległych pomiędzy poszczególnymi NOK.

Uczestnicy spotkania grupy ITWG - zdjęcie grupowe

Spotkanie służyło także wymianie doświadczeń w celu wypracowania nowych kierunków działań Grupy. Chodzi o to, by znaleźć odpowiedzi na ambitne wyzwania w obszarze IT, z jakimi przychodzi mierzyć się współcześnie kontrolerom państwowym. To m. in. tak zasadnicze kwestie jak cyberbezpieczeństwo czy nowe metody analizy danych - kluczowe zagadnienie wobec coraz intensywniejszego zjawiska nadmiaru informacji.

O działaniach grupy można dowiedzieć się więcej na stronie internetowej EUROSAI IT Working Group

Wygenerowano: 2020-07-08 12:28:10