Logo Najwyższej Izby Kontroli

Chodzi o khariskhi

2019-04-13 12:00:00

„Khariskhi” to po gruzińsku jakość. I właśnie jakość procesu kontrolnego była głównym tematem szkoleń, jakie delegacja Państwowego Urzędu Kontroli Gruzji odbyła w Najwyższej Izbie Kontroli. To kontynuacja współpracy bliźniaczej między najwyższymi organami kontroli, rozpoczętej w październiku 2014 r.

Kontrole prowadzone przez najwyższe organy kontroli poszczególnych państw dają społeczeństwu jasną odpowiedź na pytanie, czy ich państwo działa praworządnie i sprawnie oraz czy publiczne pieniądze są wydawane gospodarnie i przejrzyście. Dlatego tak istotne jest, by sama kontrola spełniała najwyższe standardy i by nikt z zewnątrz nie usiłował w jakikolwiek sposób wpływać na treść jej ustaleń.

Wizyta studyjna przedstawicieli gruzińskiego NOK służyła właśnie doskonaleniu podnoszenia jakości procesu kontrolnego. W składzie delegacji znaleźli się przedstawiciele gruzińskiego Wydziału Analiz Strategicznych (z kierownikiem Shotą Jamburidze) i Departamentu Zapewnienia Jakości.

Gruzińscy kontrolerzy z wizeprezesem NIK, Wojciechem Kutyłą, i prezesem NIK, Krzysztofem Kwiatkowskim

O możliwość takich szkoleń w Polsce wystąpił do NIK Audytor Generalny Gruzji Erekle Mekvabishvili podczas marcowej konferencji EUROSAI-ASOSAI.

Gruzińscy goście żywo interesowali się problematyką ryzyka korupcji w zamówieniach publicznych, planowania i metodologii kontroli, analizy ryzyka i jakości kontroli. Polscy kontrolerzy przygotowali cały cykl wykładów, prezentacji i zajęć warsztatowych. Wizytę studyjną zwieńczył wykład poprzedniego Prezesa NIK, obecnie radcy Prezesa Jacka Jezierskiego o etyce kontrolerskiej.

Gruzińska delegacja w NIK

Zakończona właśnie wizyta to pokłosie zainicjowanej w październiku 2014 r. dwuletniej współpracy bliźniaczej między polską Najwyższą Izbą Kontroli a gruzińskim Państwowym Urzędem Kontroli. Trzy główne obszary tematyczne tej współpracy podzielono wówczas na 53 misje i trzy podróże studyjne. Osiem razy zbierał się komitet sterujący projektem. Zaangażowano 30 ekspertów.

Do 2016 roku Polska, oprócz specjalistów z NIK, wysłała do Gruzji także przedstawicieli Ministerstwa Finansów. Wszystko po to, by pomóc gruzińskiemu Urzędowi Kontroli w dostosowaniu metodologii pracy do standardów unijnych oraz EUROSAI i INTOSAI i by umocnić jego pozycję w samej Gruzji. Do tego zadania Komisja Europejska wybrała właśnie NIK oraz niemiecką Federalną Izbę Obrachunkową. Polski organ odpowiedzialny był za wzmocnienie metodologii gruzińskiego audytu poprzez szkolenia i prezentację własnych dobrych praktyk.

Podsumowanie dwuletniej współpracy bliźniaczej z Gruzją >>

Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas tej współpracy bliźniaczej NIK prowadziła później, we współpracy z Państwowym Urzędem Kontroli Chorwacji, podobne działania w Albanii w latach 2016-2018.

Wygenerowano: 2020-05-29 09:41:57