Logo Najwyższej Izby Kontroli

Dąb Wolności w Dniu Flagi

2019-05-02 10:45:00

Tegoroczne obchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej miały dla Najwyższej Izby Kontroli szczególny charakter. Przedstawiciele Izby wraz z zaproszonymi gośćmi specjalnymi uczcili bowiem setną rocznicę powstania NIK, trzydziestą rocznicę demokratycznych wyborów do Parlamentu 4 czerwca 1989 r. oraz piętnastolecie naszego członkostwa w Unii Europejskiej.

Uroczystości otworzyli prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i dyrektor Delegatury NIK w Łodzi Przemysław Szewczyk. Zaraz po powitaniu prezes NIK dokonał - wraz z grupą dzieci i harcerzy - uroczystego podniesienia flagi Polski. Po wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego uczestnicy wypuścili biało-czerwone balony biodegradowalne.

Punktem kulminacyjnym było posadzenie Dębu Wolności, upamiętniającego okrągłe rocznice ważnych wydarzeń w historii Polski i samej Izby. Aktu tego dokonali wraz z prezesem K. Kwiatkowskim symbolicznie dwaj byli przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Łódzkiego - Andrzej Słowik, przewodniczący w 1980 r. i w 1989 r. oraz jego następca na tym stanowisku i późniejszy wicepremier w rządzie Jerzego Buzka, Janusz Tomaszewski.

Dąb to drzewo o szczególnych walorach krajobrazowych, ale także drzewo-symbol, znane ze swej długowieczności i dostojeństwa. Od wieków dąb kojarzony jest z siłą, potęgą i trwałością. Nic więc dziwnego, że właśnie to drzewo będzie żywym upamiętnieniem siły Rzeczypospolitej, rosnącym przy siedzibie Delegatury NIK w Łodzi przy ul. J. Kilińskiego 210. - Niech w przyszłej swej wielkości i majestacie, świadczy o ważności wydarzeń, które upamiętnia - powiedział podczas ceremonii Prezes NIK.

Uroczystości oficjalne zakończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej Kwiatkowice.


Dzień Flagi RP został ustanowiony ustawą z 20 lutego 2004 roku i służyć ma szczególnej refleksji nad historią i tożsamością Polaków. Data 2 maja przypomina dzień, kiedy biało-czerwony sztandar został zatknięty na berlińskiej Kolumnie Zwycięstwa w 1945 roku.

Symbole narodowe - flaga, godło, barwy i hymn państwowy - są fundamentem tożsamości państwowej i jako takie podlegają szczególnej ochronie. O tym, jak ważne jest także ich prawidłowe stosowanie przez organy administracji publicznej, mówią wyniki kontroli NIK z 2004 roku:

Informacja o wynikach kontroli używania symboli państwowych przez organy administracji publicznej (plik PDF)

Andrzej Słowik - działacz „Solidarności” od 1980 roku, wieloletni pracownik łódzkiego MPK, łodzianin z urodzenia. W 1980 w okresie wydarzeń sierpniowych brał udział w strajku w swoim zakładzie pracy. We wrześniu tego samego roku wstąpił do „Solidarności”. Łódzkiej „Solidarności” przewodniczył zarówno przed stanem wojennym, jak i po odzyskaniu suwerenności w 1989 r. Wiceminister pracy i polityki socjalnej w latach 1992-1993, w rządach Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej. Przez Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim OOP.

Janusz Tomaszewski -  działacz „Solidarności” od 1980 roku. W stanie wojennym internowany na okres kilku tygodni.  Był wiceprzewodniczącym łódzkiej „Solidarności” od 1990 roku, a po objęciu przez Andrzeja Słowika stanowiska w rządzie stanął na czele Regionu. W latach 1997-1999 był wicepremierem w rządzie Jerzego Buzka i ministrem spraw wewnętrznych.

Wygenerowano: 2020-06-01 09:27:47