Logo Najwyższej Izby Kontroli

EURO - turystyka (przypomnienie kontroli z kwietnia 2018)

2019-05-01 07:00:00

Piętnaście lat temu Polska została członkiem Unii Europejskiej. Pracowały na to pokolenia. Kontrole NIK pokazują, jak nasz kraj zmienia się dzięki europejskim funduszom. Majówkowo przypominamy jeden z raportów, prezentujący, jak wsparcie z funduszy europejskich pozwoliło poprawić ofertę turystyczną Małopolski, Podkarpacia i Śląska. W ramach unijnych programów na lata 2007-2013 zrealizowano tam łącznie niemal tysiąc projektów. Wyremontowano obiekty zabytkowe i muzealne. Powstały nowe szlaki i trasy turystyczne. Inwestycje hotelarskie poprawiły dostępność bazy noclegowej, a nowe hale, baseny i boiska ofertę sportowo-rekreacyjną. Na projekty wydano ponad trzy i pół miliarda złotych. Połowa tej kwoty pochodziła z dofinansowania środkami unijnymi.

Zobacz raport z 2018 r.: NIK o wsparciu turystyki z funduszy unijnych

 

Wygenerowano: 2019-12-10 01:12:18