Logo Najwyższej Izby Kontroli

Prezydenckie uznanie dla NIK i najwyższych organów kontroli państw UE

2019-06-27 16:15:00

Prezydent Andrzej Duda przyjął prezesów najwyższych organów kontroli (NOK) Unii Europejskiej. Tworzą oni Komitet Kontaktowy, który obraduje w Warszawie. Zwracając się do zebranych Prezydent powiedział, że Najwyższa Izba Kontroli odegrała niezwykle doniosłą rolę w budowaniu Polski jako państwa, które oparte jest na tych samych standardach na jakich funkcjonują państwa demokratyczne, państwa zachodniej Europy. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski dziękując prezydentowi za spotkanie stwierdził, że czasami dyskusje budzi już sama kwestia podjęcia konkretnej kontroli. - My jako prezesi NOK-ów się z tym nie zgadzamy. Już Platon mówił, ze życie niekontrolowane jest bezwartościowe i ta myśl utrzymuje się przez wieki – przytoczył Krzysztof Kwiatkowski.

Uczestnicy spotkania Komitetu Kontaktowego na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego

Spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim
i szefami europejskich najwyższych organów kontroli

Otwierając spotkanie w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda powiedział, że Najwyższa Izba Kontroli, na czele której stoi Krzysztof Kwiatkowski cieszy się niezwykłym uznaniem, ogromną estymą i wielkim szacunkiem. Jak zażartował, jest to chyba jedyny taki organ kontroli w państwie, którego wszyscy w administracji publicznej się obawiają.  - Jak przychodzi NIK na kontrolę wszyscy sztywnieją bo to jest tak ważna kontrola, rzetelna, do której trzeba się w sposób bardzo profesjonalny odnieść, wymagane są najwyższe standardy i rzeczywiście NIK i jej kontrolerzy najwyższych standardów przestrzegają -  stwierdził Prezydent.  Andrzej Duda podkreślił też rolę jaką odgrywają najwyższe organy kontroli i Europejski Trybunał Obrachunkowy w całej Unii. Jednocześnie zwrócił uwagę jak ważna jest współpraca NOK-ów choćby w sprawie ochrony czystości powietrza. Andrzej Duda wyraził uznanie dla prezesów NOK-ów za wspólne zajęcie się tym tematem. Zaznaczył też, że niezwykle ważny jest udział organów kontroli w przygotowaniu budżetu UE na lata 2021-2017, przygotowaniu wspólnej polityki rolnej.

Prezydent RP przemawia do gości Komitetu Kontaktowego

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim: Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska, Prezydent RP Andrzej Duda, Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klaus-Heiner Lehne

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, dziękując za zaproszenie do Pałacu powiedział, że warszawskie spotkanie Komitetu Kontaktowego jest istotne, bo prezesi NOK-ów patrzą w przyszłość i o niej rozmawiają. A ona daje szansę odważnym.  - Na tej sali są sami odważni, którzy nie tylko w przyszłości szans wypatrują ale wręcz rozmawiają jak uczynić, żeby ta przyszłość była lepsza z wykorzystaniem  nowych technologii cyfrowych, z pogłębieniem dialogu ze społeczeństwem -  przekonywał Krzysztof Kwiatkowski. Prezes NIK podziękował też za słowa prezydenta o zaufaniu dla NIK i NOK-ów ze strony społeczeństw w swoich krajach. Dodał, że poczucie pracy dla dobra ogółu i  docenienie przez społeczeństwa pracy instytucji kontrolnych jest niezwykle istotne.

Prezydent RP Andrzej Duda w rozmowie z szefem NOK Albani Bujarem Leskajem

Głos zabrał też Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klaus-Heiner Lehne, który na zakończenie zebrania Komitetu Kontaktowego przejmie od Prezesa NIK przewodnictwo Komitetu Kontaktowego.  Zapewnił, że wszyscy są zaangażowani we wzmocnienie współpracy członków KK, bo  tylko jako niezależne, NOK-i mogą przyczynić się do budowania dobrego, przejrzystego zarządzania środkami publicznymi obywateli Unii Europejskiej.  - Prezes Kwiatkowski  daje nam dobry przykład jak prowadzić współpracę międzynarodową w Unii Europejskiej, torując drogę dla polskiej kontroli publicznej na arenie międzynarodowej -  powiedział Prezes ETO. Klaus-Heiner Lehne zwrócił się też do byłego Prezesa NIK a obecnie członka ETO, Janusza Wojciechowskiego, którego postępowanie w zakresie zmian klimatycznych nazwał godną naśladowania. Nawiązał też do 15 rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej.  - Myślę, że pod względem społeczno-ekonomicznym był to sukces, z którego wszyscy jesteśmy dumni. Teraz stoimy przed kolejnymi decyzjami stanowiącymi o naszej przyszłości. Chcemy wyznaczać sobie realne cele i nie obiecywać więcej, niż będziemy w stanie zrealizować - powiedział Prezes ETO Klaus-Heiner Lehne.

Uczestnicy spotkania Komitetu Kontaktowego - panorama sali obrad

Zebranie Komitetu Kontaktowego szefów najwyższych organów kontroli (NOK) Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

W drugim dniu obrad Komitetu Kontaktowego, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawi raport z okresowej działalności Komitetu, który podzielony jest na grupy i sieci. Warto wspomnieć, że Najwyższa Izba Kontroli przewodniczy grupie roboczej ds. VAT. Zajmuje się ona zwalczaniem nadużyć finansowych, opodatkowaniem transakcji w handlu elektronicznym, a także mechanizmem odwrotnego obciążenia i metodą podzielonej płatności. 

Wygenerowano: 2020-07-07 05:41:06