Logo Najwyższej Izby Kontroli

Komitet Redakcyjny

2010-06-24 10:00:04

 

Oprócz redakcji nad kształtem KP czuwa Komitet Redakcyjny:

 • Włodzimierz Broński, dr hab., prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Zbigniew Cieślak, dr hab., prof. UKSW w Warszawie, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
 • Jacek Jagielski, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski
 • Michał Jędrzejczyk, dr, radca prawny; radca prezesa NIK, p.o. dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK; Katedra Finansów i Prawa Finansowego KUL
 • Adam Lipowski, prof. dr hab., Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Teresa Liszcz, dr hab., prof. UMCS w Lublinie, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
 • Jarosław Maćkowiak, dr, radca prezesa NIK, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Małgorzata Niezgódka-Medek, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Marzena Repetowska-Nyc, redaktor naczelna „Kontroli Państwowej”
 • Czesława Rudzka-Lorentz, dr, em. radca prezesa NIK
 • Janusz Witkowski, prof. dr hab., Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach
 • Zbigniew Wrona, dr, radca prezesa NIK
 • Marek Zająkała, dyrektor Departamentu Obrony Narodowej NIK

Wygenerowano: 2020-08-08 11:23:58