Logo Najwyższej Izby Kontroli

Komitet Redakcyjny

2010-06-24 10:00:04

 

Oprócz redakcji nad kształtem KP czuwa Komitet Redakcyjny:

 • Włodzimierz Broński, dr hab., prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Zbigniew Cieślak, dr hab., prof. UKSW w Warszawie, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
 • Jacek Jagielski, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski
 • Adam Lipowski, prof. dr hab., Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Teresa Liszcz, dr hab., prof. UMCS w Lublinie, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
 • Jacek Mazur, dr, radca prezesa NIK
 • Wojciech Misiąg, dr, prof. nadzw. WSIiZ w Rzeszowie
 • Małgorzata Niezgódka-Medek, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Andrzej Panasiuk, dr hab., doradca prawny w Departamencie Administracji Publicznej NIK, prof. Uniwersytetu w Białymstoku
 • Marzena Repetowska-Nyc, redaktor naczelna „Kontroli Państwowej”
 • Czesława Rudzka-Lorentz, dr, em. radca prezesa NIK
 • Janusz Witkowski, prof. dr hab., Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach
 • Zbigniew Wrona, dr, radca prezesa NIK
 • Marek Zająkała, dyrektor Departamentu Obrony Narodowej NIK

Wygenerowano: 2020-03-28 01:29:32