Logo Najwyższej Izby Kontroli

Oświadczenie Prezesa NIK Mariana Banasia

2019-09-24 16:12:54

Kierując się nadrzędnym interesem dobra publicznego i potrzebą zachowania autorytetu Najwyższej Izby Kontroli podjąłem decyzję, że od 27 września do czasu zakończenia kontroli oświadczeń majątkowych prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne udaję się na urlop bezpłatny. Dzisiaj poinformowałem o tym Panią Marszałek Sejmu.

Wygenerowano: 2020-06-02 02:18:13