Logo Najwyższej Izby Kontroli

Czytelnicy

2010-06-24 10:07:58

 

„Kontrola Państwowa” jest rozpowszechniana w kraju i za granicą. Otrzymują ją nieodpłatnie: Sejm, Senat, urzędy centralne, organy samorządu terytorialnego, Biblioteka Narodowa oraz inne biblioteki, w tym akademickie. Znaczna część nakładu trafia do pracowników NIK i jej delegatur. Za granicę czasopismo jest wysyłane do najwyższych organów kontroli współpracujących z Izbą w ramach EUROSAI i INTOSAI. „Kontrola Państwowa” jest też dostępna w prenumeracie za odpłatnością.

Wielu czytelników sięga po numery KP zamieszczone w Internecie. Z prowadzonych przez NIK statystyk wynika, że podstrona „Kontroli Państwowej” jest jedną z najczęściej odwiedzanych w serwisie Izby.

Wygenerowano: 2020-08-08 10:57:21