Logo Najwyższej Izby Kontroli

Prenumerata

2010-06-24 10:09:54

Koszt zaprenumerowania „Kontroli Państwowej” na 2020 r. wynosi 108 zł + 8% VAT  za 1 komplet, czyli 6 zeszytów (19,44 zł za jeden zeszyt).

Najwyższa Izba Kontroli od 2 listopada 2011 r. utraciła zwolnienie z podatku VAT i ponownie jest jego płatnikiem. Obecnie obowiązuje nas 8% stawka tego podatku, nałożona na czasopisma specjalistyczne.

Uprzejmie prosimy o wpłacanie na nasze konto należności za prenumeratę na 2020 r. i o jednoczesne wysłanie zamówienia do redakcji z podaniem numeru NIP i upoważnieniem do wystawienia faktury bez Państwa podpisu. Dopiero po otrzymaniu przelewu redakcja wystawi fakturę VAT z potwierdzeniem otrzymania tej wpłaty.

Konto NIK : NBP O/O Warszawa nr 14 1010 1010 0036 8122 3100 0000
Najwyższa Izba Kontroli, Prenumerata „Kontroli Państwowej” na 2020 r.

Terminy przyjmowania prenumeraty na 2020 r.: I kwartał 2020 r.

Druk wpłatyPobierz wstępnie wypełniony druk wpłaty (Plik PDF)

 

Dane do zamówienia:

Najwyższa Izba Kontroli
Redakcja „Kontroli Państwowej”
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

Wygenerowano: 2020-03-28 01:26:43