Logo Najwyższej Izby Kontroli

Oświadczenie Prezesa NIK

2019-10-30 10:30:00

Oświadczenia Prezesa NIK w związku z publikacjami medialnymi.

Oświadczenie strona 1
Oświadczenie strona 2
Oświadczenie strona 3

Wygenerowano: 2020-05-26 11:07:21