Logo Najwyższej Izby Kontroli

Oświadczenie NIK

2019-11-29 15:02:53

W związku z pojawiającymi się informacjami, jakoby Prezes NIK złożył dymisję z zajmowanego stanowiska informujemy, że decyzja taka nie zapadła.

Jednocześnie zapewniamy, że Najwyższa Izba Kontroli pracuje zgodnie z obowiązkami przypisanymi jej ustawą.

Wygenerowano: 2020-10-21 11:14:45