Logo Najwyższej Izby Kontroli

NIK wspiera rozwój kontroli państwowej w Mołdawii

2019-12-18 08:00:00

W dniu 6 grudnia 2019 r. Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli pani Małgorzata Motylow wzięła udział w obchodach jubileuszu 25-lecia Trybunału Obrachunkowego Republiki Mołdawii, który zorganizowano w Pałacu Republiki w Kiszyniowie. Do wzięcia udziału w jubileuszu, Prezes Trybunału Obrachunkowego Republiki Mołdawii pan Marian Lupu, zaprosił wyłącznie najbliższych partnerów tj. najwyższe organy kontroli (NOK) Turcji (Prezes Zarządu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli EUROSAI), NOK Łotwy, polską NIK oraz NOK Szwecji i NOK Rumunii. Rocznicę utworzenia NOK Mołdawii zaszczyciła swoją obecnością pani Zinaida Greceanîi, Marszałek Parlamentu Republiki Mołdawii. W swoim przemówieniu otwierającym obchody, pani Marszałek podkreśliła jak ważną rolę spełnia najwyższy urząd kontroli w demokratycznym państwie prawa. Zwróciła także uwagę na autorytet, zaufanie społeczne i niezależność, jako najważniejsze cechy definiujące Trybunał Obrachunkowy Republiki Mołdawii.

W swoim wystąpieniu Wiceprezes NIK pani Małgorzata Motylow, gratulując Prezesowi Trybunału Obrachunkowego Republiki Mołdawii panu Marianowi Lupu z okazji jubileuszu, wskazała na bardzo dobre relacje w zakresie współpracy dwustronnej pomiędzy NOK Mołdawii i NIK oraz na podobieństwa pomiędzy obydwoma najwyższymi organami kontroli:

 1. Obydwa NOK działają na podstawie ustaw uchwalonych w 1994 r. – w Polsce podczas kadencji w NIK prof. Lecha Kaczyńskiego;
 2. Obydwa NOK współpracują w Zarządzie Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli EUROSAI – NIK jest wiceprzewodniczącym Zarządu, a NOK Mołdawii Członkiem Zarządu;
 3. NOK Mołdawii i NIK podpisały Umowę o współpracy w 2008 r. w Krakowie oraz w 2018 r. w Warszawie;
 4. NOK Mołdawii i NIK są stronami deklaracji partnerstwa i współpracy podpisanej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

Spotkanie Wiceprezes Motylow z Marszałek Sejmu w Sali Europejskiej Parlamentu Republiki Mołdawii
Spotkanie z Marszałek Sejmu w Sali Europejskiej Parlamentu Republiki Mołdawii

Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli pani Małgorzata Motylow przekazała także, w imieniu Prezesa NIK pana Mariana Banasia, gotowość Izby, jej ekspertów i jej Ośrodka Szkoleniowego do przyjmowania delegacji mołdawskich kontrolerów i dalszej wymiany eksperckiej w celu jeszcze skuteczniejszej kontroli wydatków publicznych oraz dopasowania standardów rachunkowości i sprawozdawczości do nowoczesnych wymagań europejskiej organizacji zrzeszającej najwyższe organy kontroli.

Wynikiem bardzo dobrej współpracy (wspólne seminaria, udział ekspertów NIK w projekcie współpracy bliźniaczej w NOK Mołdawii, udział w kontrolach równoległych) było zaproszenie NIK do wzięcia udziału w przeglądzie partnerskim, który ma się odbyć w 2020 r. i będzie przeprowadzony przez NIK, NOK Turcji i NOK Łotwy. Wiceprezes NIK pani Małgorzata Motylow podziękowała za zaufanie i wyróżnienie, jakim jest to zaproszenie.

Przemówienie Marszałek Parlamentu Republiki Mołdawii obok Wiceprezes NIK pani Małgorzata Motylow oraz Prezes NOK Mołdawii Marian Lupu
Po lewej: Przemówienie Marszałek Parlamentu Republiki Mołdawii. Po prawej: Wiceprezes NIK pani Małgorzata Motylow oraz Prezes NOK Mołdawii Marian Lupu

W trakcie głównej części obchodów, głos zabrali także:

 1. Pan Seyit Ahmet Bas, Prezes Trybunału Obrachunkowego Turcji, Prezes EUROSAI,
 2. Pan Rimantas Sadzius, Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego,
 3. Pan Vladimir Golovatiuc, Szef Komisji Kontroli Finansów Publicznych, Parlament Republiki Mołdawii,
 4. Pani Elita Krumina, Audytor Generalna Łotwy,
 5. Pani Tatiana Cunetchi, Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Gospodarki, Budżetu i Finansów, była Członek Trybunału Obrachunkowego,
 6. Pan Mihai Busuioc, Prezes Trybunału Obrachunkowego Rumunii,
 7. Pan Kameran Khudur, kierownik projektu dla NOK Mołdawii – przedstawiciel NOK Szwecji,
 8. Pani Ala Popescu, była Prezes Trybunału Obrachunkowego Mołdawii,
 9. Pan Serafim Urechean, były Prezes Trybunału Obrachunkowego Mołdawii,
 10. Pan Veaceslav Untila, były Prezes Trybunału Obrachunkowego Mołdawii.

Mowę końcową wygłosił pan Marian Lupu, Prezes NOK Mołdawii, który podziękował wszystkim pracownikom za ich pracę, wszystkim partnerom i interesariuszom NOK za współpracę i wyraził nadzieję na dalszy, skuteczny rozwój Trybunału Obrachunkowego.

Od lewej w pierwszym rzędzie: Audytor Generalna Łotwy, NOK Mołdawii, Prezes NOK Rumunii, Wiceprezes NIK, Prezes NOK Marian Lupu, Prezes NOK Turcji (Przewodniczący Zarządu EUROSAI), Członek ETO, Członek NOK Mołdawii
Od lewej w pierwszym rzędzie: Audytor Generalna Łotwy, NOK Mołdawii, Prezes NOK Rumunii, Wiceprezes NIK, Prezes NOK Marian Lupu, Prezes NOK Turcji (Przewodniczący Zarządu EUROSAI), Członek ETO, Członek NOK Mołdawii

Uczestnicy obchodów wzięli także udział w plenarnej sesji Parlamentu Republiki Mołdawii, gdzie zostali przedstawieni obradującym członkom parlamentu. Następnie goście wzięli udział w rozmowach z Marszałek Parlamentu w Sali Europejskiej Parlamentu Republiki Mołdawii, gdzie wymieniono się doświadczeniem i dobrymi praktykami w zakresie współpracy najwyższych organów kontroli z parlamentami. Podczas tych rozmów Wiceprezes NIK Małgorzata Motylow zwróciła uwagę na istotną rolę współpracy pomiędzy NIK a polskim parlamentem szczególnie w zakresie wdrażania wniosków i zaleceń kontroli. Podkreśliła także, jak istotna jest rola wyników oraz informacji o wynikach kontroli dla parlamentu, oraz wagę współpracy z komisją ds. kontroli państwowej polskiego parlamentu. W Mołdawii powołano w ostatnim czasie, na wzór Polski, komisję parlamentarną o tym samym zakresie działania. Natomiast, Prezes NOK Rumunii, w swoim przemówieniu, poinformował o aktualnych problemach dotyczących braku odpowiedniej współpracy z parlamentem i braku takiej komisji parlamentarnej do współpracy z Trybunałem Obrachunkowym Rumunii oraz braku chęci parlamentu do reformowania kontroli państwowej w Rumunii. Na zakończenie spotkania Prezes Trybunału Obrachunkowego Republiki Mołdawii pan Marian Lupu podziękował Marszałek Sejmu za dobrą współpracę z NOK Mołdawii i przedstawił zarys zmian, jakie zamierza wprowadzić w Trybunale w czasie swojej kadencji.

Wygenerowano: 2020-09-25 11:57:43