Logo Najwyższej Izby Kontroli

Numery specjalne

2010-06-24 10:57:41

 

Ukazują się od 2002 r. w jednakowej szacie graficznej. Zazwyczaj są odzwierciedleniem seminaryjnych posiedzeń Kolegium NIK poświęconych konkretnemu zagadnieniu. Zawierają referaty przygotowane na posiedzenie przez wybitnych specjalistów w danej dziedzinie oraz zapis dyskusji.

Zobacz archiwum >>

Wygenerowano: 2020-03-28 12:28:13