Logo Najwyższej Izby Kontroli

Wystąpienie Prezesa NIK Mariana Banasia

2020-02-20 15:41:40

- Jako prezes NIK stanowczo sprzeciwiam się naruszeniu konstytucyjnej niezależności Najwyższej Izby Kontroli. Niezależność Najwyższej Izby Kontroli traktuję priorytetowo i będę jej bronił wszelkimi dostępnymi prawnie środkami - oświadczył Prezes NIK Marian Banaś.

Przed gmachem Najwyższej Izby Kontroli Prezes NIK Marian Banaś wygłosił oświadczenie, w którym podkreślił z pełną stanowczością, że niezależność Najwyższej Izby Kontroli traktuje priorytetowo i będzie jej bronił wszelkimi dostępnymi prawnie środkami.

Prezes NIK Marian Banaś ocenił działania prokuratury w Białymstoku oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego jako bezprawne. Dodał także, że w sprawie przeszukań oczekuje niezwłocznego spotkania z marszałek Sejmu Elżbietą Witek.

Wystąpienie Prezesa NIK Mariana Banasia

Wygenerowano: 2020-06-02 12:24:18