Logo Najwyższej Izby Kontroli

NIK instytucją przyjazną środowisku

2010-08-09 14:13:11

Oszczędne wykorzystanie energii elektrycznej, cieplnej, wody, papieru oraz doskonalenie gospodarki odpadami - to zobowiązania, które podjęła Najwyższa Izba Kontroli, aby stać się urzędem przyjaznym środowisku. NIK świadomie ogranicza swój niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Od 2010 roku Izba konsekwentnie wprowadza w życie zobowiązania przyjęte w Polityce środowiskowej NIK. System zarządzania środowiskowego to narzędzie pomocne w ich realizacji.

Liść dębu i żołądź

Co do tej pory udało się zrealizować dzięki wdrożeniu systemu zarządzania środowiskowego? Przede wszystkim udoskonalono gospodarkę odpadami, dzięki czemu poprawiła się skuteczność ich segregacji. Z kolei efektem oszczędnego gospodarowania energią i zasobami naturalnymi był spadek ich zużycia w roku 2014 r. w porównaniu z rokiem 2013 (energii cieplnej o ponad 20 proc.,  energii elektrycznej - o niemal 6 proc., wody - o ponad 5 proc. i papieru - o ponad 5 proc.). NIK upowszechnia także w społeczeństwie wiedzę dotyczącą problemów środowiska opartą na wynikach przeprowadzonych przez Izbę kontroli. Zobacz wyniki kontroli >>

Wyznaczone na 2015 r. cele środowiskowe NIK stanowią uszczegółowienie zobowiązań zawartych w Polityce środowiskowej NIK. Każdemu z celów przypisano konkretne zadania służące m.in. racjonalnemu wykorzystaniu energii elektrycznej i cieplnej oraz zasobów naturalnych, a także promowaniu wśród pracowników postaw prośrodowiskowych i wdrażaniu zachowań przyjaznych środowisku.

Wygenerowano: 2020-05-27 04:53:10