Logo Najwyższej Izby Kontroli

36. posiedzenie Zarządu EUROSAI

2010-11-22 08:10:52

Na początku listopada odbyło się 36. posiedzenie Zarządu Europejskich Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Nowy plan strategiczny, międzynarodowa kontrola aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, upowszechnianie międzynarodowych standardów kontroli INTOSAI – to tylko część inicjatyw NIK w ramach polskiej prezydencji w EUROSAI.

Jacek Jezierski, Prezes NIK i jednocześnie Przewodniczący Zarządu EUROSAI, podsumował dotychczasowe działania organizacji. W tym roku najważniejsze kwestie dotyczyły postępu we wdrażaniu programu prezydencji EUROSAI (2008-2011) oraz prac nad planem strategicznym.

Strategia działania EUROSAI na lata 2011-2017 to jedna z głównych i najważniejszych inicjatyw NIK. Nowa strategia będzie pierwszym tego rodzaju dokumentem w 20-letniej historii organizacji. Stawia przed nią cztery główne cele. Prace nad planem strategicznym dobiegają końca. Dokument zostanie oficjalnie przedstawiony na 8. Kongresie EUROSAI w 2011 roku (przeczytaj więcej o planie strategicznym EUROSAI >>).

Seminaria z zakresu standardów kontroli INTOSAI oraz audytu programów socjalnych, aktywizujących osoby niepełnosprawne na rynku pracy, spotkały się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli europejskich organizacji kontrolnych. Wspólna wymiana doświadczeń okazała się interesującym źródłem wiedzy dla uczestników spotkania. Tym bardziej, że aż dwanaście europejskich NOK bierze udział w międzynarodowej kontroli Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w sektorze publicznym. Inicjatorem i koordynatorem audytu jest NIK. Jego wyniki zostaną przedstawione na 8. Kongresie w Lizbonie.

Posiedzenia Zarządu EUROSAI to także czas podsumowań. Zarząd zapoznał się z raportami na temat aktywności całej organizacji, Komitetu ds. Szkoleń oraz poszczególnych grup roboczych. Podsumowano także finanse EUROSAI za rok 2009.

Wygenerowano: 2020-07-03 01:13:16