Logo Najwyższej Izby Kontroli

Kontrole NIK na styczniowych posiedzeniach komisji sejmowych

2011-02-15 08:01:24

Niemal osiemdziesiąt posiedzeń komisji sejmowych odbyło się w styczniu z udziałem przedstawicieli NIK, którzy prezentowali ustalenia kontroli, wyjaśniali zakres i metodykę wybranych audytów oraz brali udział w pracach legislacyjnych.

Po zapoznaniu się z wynikami dwóch kontroli NIK  -  o ochronie przeciwpowodziowej oraz o zakupach sprzętu i finansowaniu badań klinicznych - Komisja Kontroli Państwowej wnioskowała do właściwych ministrów o naprawę wadliwych procedur w tych obszarach. Odpowiedzi na oba wnioski były przedmiotem dyskusji na styczniowych posiedzeniach komisji. Posłowie przyjęli wyjaśnienia Ministra Finansów i Ministra Zdrowia w kwestii stworzenia spójnego systemu finansowania zakupów medycznych oraz badań klinicznych. Wyjaśnienia dotyczące efektywności ochrony przeciwpowodziowej zostały odrzucone. Wniosek ponownie przesłano do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o kompleksowe odniesienie się do postulatów Komisji. Dotyczą one m.in.  usprawnienia współpracy pomiędzy ministerstwami.

Komisja Kontroli Państwowej zwróciła się na początku roku z wnioskiem do NIK o przeprowadzenie trzech kontroli: funkcjonowania Polskich Kolei Państwowych, wsparcia finansowego i rzeczowego dla osób dotkniętych powodziami w 2010 r. oraz naliczania długu publicznego. 19 stycznia na posiedzeniu Komisji posłowie wspólnie z przedstawicielami Izby dyskutowali o proponowanych audytach. Problematyka naliczania długu publicznego zostanie ujęta w kontroli wykonania budżetu państwa, która właśnie trwa. Raport z tego audytu będzie gotowy w czerwcu.

W styczniu 2010 r. NIK podała do publicznej wiadomości raport o gospodarce finansowej grupy PKP. Kontrola została przeprowadzona na wniosek Komisji Infrastruktury. - W naszej ocenie wniosek Komisji jest pochodną nieprawidłowości, które pokazujemy w styczniowym raporcie. Są to problemy w organizacji i funkcjonowaniu całej grupy PKP. NIK jest gotowa przeprowadzić doraźną kontrolę, która uzupełni wcześniejszy raport - wyjaśnia Stanisław Jarosz, wiceprezes NIK. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej planuje wspólne posiedzenie z Komisją Infrastruktury. Wówczas dokładnie zapozna się z wynikami audytu i ustali zakres ewentualnej kontroli uzupełniającej w tym obszarze.

Niebawem NIK przeprowadzi kontrolę pomocy poszkodowanym w powodzi w 2010 roku. Audyt ma dotyczyć osób fizycznych. Komisja Kontroli Państwowej zaproponowała, aby kontrola objęła również przedsiębiorców.

Wygenerowano: 2020-01-25 09:40:09