Logo Najwyższej Izby Kontroli

Wyniki kontroli NIK na lutowych posiedzeniach komisji sejmowych

2011-03-11 07:00:00

Sześć raportów NIK było przedmiotem lutowych posiedzeń komisji sejmowych. Przedstawiciele Izby zapoznali posłów z wynikami audytów m.in. szpitali klinicznych, parków narodowych oraz systemu ochrony polskich granic przed chorobami zakaźnymi zwierząt.

Posłowie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej (KOP) zapoznali się ze szczegółami audytu dotyczącego nadzoru nad szpitalami klinicznymi. NIK sprawdziła, jak uczelnie medyczne i Ministerstwo Zdrowia wywiązują się ze swoich obowiązków w tym zakresie. Kontrola była kontynuacją audytu związanego z organizacją badań klinicznych, w trakcie którego wykryto rażące nieprawidłowości. Zwróciła na to uwagę sama Komisja, która wystosowała do Ministra Zdrowia i Ministra Finansów wniosek o naprawę wadliwych mechanizmów wykrytych przez NIK.

Jakie są wyniki drugiej kontroli? W ocenie Izby nadzór uczelni medycznych nad szpitalami klinicznymi oraz Ministra Zdrowia nad uczelniami medycznymi sprawowany był nierzetelnie.  - Ważne jest, by uregulować kwestie strumieni pieniężnych kierowanych na badania kliniczne i jasno sprecyzować, kto, co, gdzie i w jakim momencie finansuje. Za co płaci Narodowy Fundusz Zdrowia, za co płaci sponsor i jakie w tym miejsce szpitala klinicznego? - mówił na posiedzeniu KOP wiceprezes NIK, Jacek Kościelniak. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Czytaj więcej o nadzorze nad badaniami klinicznymi >>

Komisja zajęła się również raportem NIK dotyczącym polskich parków narodowych. Izba sprawdziła, jak parki narodowe radzą sobie z zarządzaniem gruntami Skarbu Państwa. Audyt zakończył się wydaniem oceny negatywnej. - Nasze zalecenia i wnioski pokontrolne, a było ich łącznie aż pięćdziesiąt cztery, zostały przekazane odpowiednim instytucjom. Do momentu zakończenia kontroli zrealizowano pięć z nich - tak o wykonaniu zaleceń NIK przez skontrolowanych mówił na posiedzeniu KOP wiceprezes NIK, Józef Górny.

Czytaj więcej o kontroli parków narodowych >>

Kolejną kontrolą, z wynikami której chcieli zapoznać się posłowie, był audyt systemu zabezpieczeń polskich granic przed chorobami zakaźnymi zwierząt. Według ustaleń kontrolerów Polska dostosowała poziom bezpieczeństwa do unijnych standardów. System ochrony jest szczelny. Przeprowadzony audyt był kontrolą międzynarodową, w której równolegle wzięli udział inspektorzy z Litwy i Słowacji. NIK była koordynatorem całego przedsięwzięcia.

Czytaj więcej o ochronie przed chorobami zakaźnymi zwierząt >>

Pozostałe raporty NIK, prezentowane na lutowych posiedzeniach komisji, dotyczyły inwestycji przeciwpowodziowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Wygenerowano: 2020-05-31 01:37:39